Život se nadobro jednoho dne změnil sedlákovi, který se vydal za rutinní prací na louku u Frymburka. Odešel a už se nevrátil. Rodina po něm našla jen jeho dřeváky. Lidé, kteří ho měli rádi, truchlili, modlili se za jeho návrat. Ale nic platné to nebylo. Utekl snad? Nebo si ho někdo či něco odneslo?

Čas je však nemilosrdný a vzpomínky začaly po dlouhých letech blednout. Sedlák upadal v pomalé zapomnění, se kterým umírala i samotná záhada. Jenomže ne na dlouho. Uteklo třicet let a ztracený muž se, k překvapení všech, opět objevil v obci. Živý a zdravý.

Na nohou měl jen ponožky, vždyť mu dřeváky z louky odnesly. Kde se takovou dobu nacházel? Svojí odpovědí vyrazil vesničanům dech. Byl totiž na onom světě. A tam viděl věci!

Život po životě

Všude byly svíce. Malé i velké. Co znamenaly? Jaký byl jejich význam? Každá z nich symbolizovala život jednoho člověka. A velikost svíce jasně ukazovala, jak dlouho takový život potrvá.

Není tedy divu, že zvědavost místních lidí dosáhla maxima. Vždyť dávno ztracený sedlák přesně věděl, kdy do jaké chalupy zavítá zubatá. A aby toho nebylo málo, on znal odpověď i na otázku, co je čeká po skonání.

Ze sedláka se tedy stal vážený vizionář, za kterým si cestu nacházela velká spousta lidí. Touha po poznání budoucnosti byla silná. Na některé zvědavce čekala krutá realita, někdo se mohl slušně radovat.

Jenomže sedlák nehodlal své vědomosti darovat jen tak zadarmo. Přece jenom si prožil na onom světě třicet let. A to je dost ztraceného času. Bylo na čase vydělávat. Proč by také ne. Lidé platili a byli plni očekávání. Už tenkrát přece platilo, že zadarmo ani kuře nehrabe.

Našel se však někdo, kdo na sedlákovi praktiky koukal se silnou nevolí. Dlouho zavíral před podivnými obchody oči, ale jednoho dne mu už došla trpělivost.

Tím člověkem byl místní farář, odhodlaný udělat vesnické mánii přítrž.

Zakročil rázně, bývalého sedláka zajal a navždy uvěznil na faře.

Co ho vedlo k takovému rozhodnutí? Nezáleželo mu na tom, že sedlák na svém vyprávění pomalu bohatne. Vadilo mu, že vyzrazuje podrobnosti z onoho světa. Ty měly navždy zůstat tajemstvím.