Prostor ovládla akce nazvaná Job Day, místnost tedy zaplnila stanoviště s prezentací rozmanitých firem z jihočeského regionu. Kolem nich se podle zájmu shlukovali studenti pořádající Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín.

Akce nebyla ale určená pouze pro ně, přijít mohli i zájemci z řad veřejnosti. „Toto je první ročník,“ řekl ředitel školy Milan Timko. „Hlavním smyslem akce je, aby žáci získali povědomí o tom, jaké firmy tady jsou, jaké mají nebo budou mít možnosti po ukončení školy. Ale i v průběhu studia, co se týká praxí.“

Setkání to bylo užitečné oboustranně. Stejně tak zastoupené firmy měly možnost získat kontakty na potřebné studenty. „Máme asi třetinu žáků, kteří zatím nejsou žádnou z firem sponzorováni,“ dodal Milan Timko. „Dalším efektem Job Daye je, že setkávání firem se studenty dostane určitý systém.“ Při dnešním nedostatku kvalifikovaných pracovních sil zejména ve strojírenství jsou totiž studenti velešínské školy velmi žádaní. Firmy se proto na školu často obracejí.
„Dělo se to však nahodile a studenty na praxi chtěly nejlépe hned,“ líčil Milan Timko. „Chtěly navštěvovat hlavně třeťáky a čtvrťáky, týdně takto přišly dvě tři firmy. Zatím jsem jim vždy vycházel vstříc, jenomže to takto dál nejde, protože to velmi narušuje výuku. To právě chceme eliminovat s pomocí Job Day. Protože firmy už do tříd pouštět nebudu.“

Velešínská škola zkouší, jak se Job Day osvědčí. Zatím se zdá, že dobře. „Máme tady zástupce sedmnácti firem a studenti mají zájem. Pro mnohé je to první kontakt s firmami.“