Občanské fórum se zformovalo také tam. Chvíli to ale trvalo. Samotného 17. listopadu 1989 vládl v Kaplici, stejně jako jinde v okrese, naprostý klid. Byl to ale klid před bouří, neboť některé Kapličáky zasáhlo a ovlivnilo dění ve velkých městech, kam se shodou okolností v té době dostali.

Třeba kaplickému lékárníkovi Petru Novému bylo tehdy 27 let. Z poslechu Hlasu Ameriky v rádiu věděl, že se v Praze něco děje. V té chvíli měl ale před sebou úkol – složit zkoušku na druhou atestaci v Hradci Králové. V pondělí ráno tedy stanul před zkušební komisí. „Ve škole se však spíše než zkoušky řešilo, co se děje na Albertově,“ vzpomíná. „Paradoxně jsem tehdy ještě musel složit zkoušku z marxismu-leninismu, ale byla to zkouška mimořádně krátká. Hned jak jsem opustil zkušební místnost, objevili se na fakultě studenti z Prahy se zprávami a petičními archy a sbírali podpisy.“

Petr Nový se v Hradci zdržel několik dní, protože čekal na svatbu, které se měl zúčastnit, a tak se stal součástí revolučního dění v Hradci. „Spolu s lidmi jsme se začali scházet před divadlem, pak na náměstí, na podporu Prahy. Jenomže pořád nikdo nic nevěděl, dostávaly se k nám pouze informace, které studenti šířili v Praze a jejím okolí. Svatba pak skončila tím, že místo svatebního veselí jsme šli zvonit klíči do stotisícového davu, který táhl rozjařeně Hradcem.“

Domů se Petr Nový vracel přes Prahu, a nemohl vynechat Václavák. „Stihli jsme tam ještě davy, lidé stáli, zpívali, všude vlajky.“ V noci v euforické náladě se ženou přijel do Českých Budějovic. „Nikde ani noha, akorát na nádraží nás potkal voják základní služby, klučík, který nám cpal letáky Okresního výboru KSČ, jenž vyzýval ke klidu,“ líčí Petr Nový. „Do Kaplice jsme přijeli ve 23 hodin a první, co jsem udělal bylo, že jsem se vydal za svou vedoucí, doktorkou Tišerovou, tloukl u ní před půlnocí na dveře. Přivítala mě s otevřenou náručí, hrozně ráda, že jsem přijel a hlásila: ´Tady se to ani nehlo.´“

Petr Nový doplnil: „Kdyby tu seděl kolega Pleva, asi by zavzpomínal, jak se snažil po městě několik letáků vylepovat a hned za ním příslušníci veřejné bezpečnosti ty letáky strhávali.“

Viditelná revoluce v Kaplici začala až za několik dní.