V květnu 2005 se podařilo získat do majetku Českokrumlovského rozvojového fondu secesní objekt fotoateliéru Seidel v Linecké čp. 272 i s dochovaným vybavením a nedocenitelným archivem.

„Vše bylo ve velmi zanedbaném stavu hrozícím definitivní ztrátou,“ připomíná kurátor sbírky Petr Hudičák. „Následně byl zahájen náročný projekt rehabilitace této nemovité kulturní památky včetně techniky, movitých věcí a archiválií, který vedl až k vybudování dnešního Musea Fotoateliér Seidel.“ K výročí připravilo museum program včetně výhodných vstupů.

Fotografie z archivu musea využívá řada děl a publikací. Jeden způsob jejich využití před nedávnem představila Jana Marešová z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, která se za podpory města zasloužila o vydání tří svazků II. dílu Soupisu památek Český Krumlov, který již v dávné minulosti vytvořili František Mareš a Jan Sedláček. „Je to krásný počin, který se podařilo realizovat o sto let později, než bylo původně zamýšleno,“ řekl místostarosta Josef Hermann. „Za to patří obrovský dík všem, kdo se na tom podíleli.“