Takzvanou reminiscenční terapii budou moci při tradičních pátečních setkáváních ve velešínském Klubíku nabídnout zájemcům pracovníci Charitativní pečovatelské služby Kaplice, kterou provozuje Charita Kaplice.

Umožní jim to dotace ve výši 25 tisíc korun, kterou pečovatelská služba získala jako podíl z výtěžku druhého ročníku finanční sbírky Pomoc seniorům, kterou uspořádala firma Sodexo Pass ČR v rámci programu Stop hunger – pomoc stáří.

„Myšlenka vyzkoušet prvky reminiscenční terapie, což je metoda využívající vzpomínek a jejich vybavování si prostřednictvím různých podnětů, nás napadla v loňském roce,“ uvedla Lucie Kreuzigerová, manažerka Charitativní pečovatelské služby Kaplice. Doplnila, že reminiscenční terapie je vhodná pro zdravé seniory, u nichž má preventivní a aktivizační účinek, ale především pro lidí, kteří trpí poruchou krátkodobé paměti, zato si vybavují události dávno minulé. „Cílem této terapie je posílení lidské důstojnosti, zlepšení zdravotního stavu a komunikace a ve svém důsledku také podpora a pomoc pro pečující osoby,“ doplnila Lucie Kreuzigerová.

Díky příspěvku z finanční sbírky budou moci pracovníci Charitativní pečovatelské služby Kaplice odborníky, kteří jim se zaváděním reminiscenční terapie do praxe pomohou. „Velice si tohoto finančního daru vážíme a doufáme, že se nám podaří naplnit záměr uvedený v projektu Zlepšení kvality každodenního života uživatelů CHPS Kaplice, s nímž jsme se o peníze ze sbírky ucházeli. Zároveň věříme, že naši uživatelé budou s novinkou v rámci Klubíku spokojeni,“ dodala za všechny pracovníky pečovatelské služby Lucie Kreuzigerová.

Charitativní pečovatelská služba Kaplice je terénní pečovatelskou službou, jež funguje již od roku 2008.

Mimo základní činnosti pečovatelské služby vyplývající ze zákona poskytuje také řadu nadstandardních činností. Jednou z nich je již zmiňovaný Klubík, kde mají uživatelé možnost setkávat se společně se svými vrstevníky a zpříjemnit si takto páteční odpoledne při kávě nebo čaji.

V rámci těchto setkání pracovníci pečovatelské služby zajišťují i nejrůznější přednášky a besedy, vystoupení dětí a mládeže, setkávání s představiteli města, farářem anebo organizují odpoledne zaměřená na tvořivou činnost či hraní společenských her.