Co se stalo vloni – a že změny, které se v městské dopravě udály mají své opodstatnění, nám shrnul místostarosta Josef Hermann.

„Do konce roku 2015 byla zdejší městská doprava plně v režii Jihočeského kraje. Město se nacházelo v komfortní situaci a mohlo rozhodnout, že jízdné pro seniory bude zdarma, což stálo městský rozpočet 450 tisíc korun ročně. Od 1. ledna 2016 jsem si museli už městskou dopravu zajistit sami, říká místostarosta s tím, že pokud by město v té chvíli pokračovalo v původním rozsahu, stálo by to městskou kasu více než 5 miliónů, což by byla pro rozpočet rána.

Celé první pololetí roku 2016 hledalo město společně s dopravcem cestu, jak snížit zátěž pro rozpočet a v městské dopravě uspořit.

Město v loňském roce omezilo a zredukovalo nevytížené linky a ukončilo jízdné zdarma pro seniory a rozhodlo se v tomto směru pro pětikorunové jízdné.

Město Český Krumlov.
Nová městská doprava je v provozu, ukazují se první nedostatky

TRPĚLIVOST JE NA MÍSTĚ
Co na to radní Ivana Ambrusová, která má z titulu svého povolání (je ředitelkou domu pro seniory) k seniorům blízko?

„Byla bych ráda, kdyby senioři jezdili zadarmo, zatím to vnímám jako kompromis. Musíme ale nejdřív najít jiné finanční zdroje, kterými dopravu dotovat. myslím si, že je na místě určitá trpělivost,“ uvedla.

CITLIVÉ MISKY VAH
K tématu se pro Deník vyjádřil i zastupitel Jan Vozábal.
„Co se týče současného systému, osobně si myslím, že předchozí takzvané kolečko bylo pro cestující příjemnější než současné tři linky s mnoha přestupy. Původní systém byl ale dražší,“ konstatuje Jan Vozábal a dodává, že problém na vahách mezi sledováním veřejného zájmu a schopností ufinancovat městskou dopravu je velmi složitý. Nejde podle jeho slov tedy jen o to, vytvořit co nejefektivnější model, který by byl na druhé straně pro cestující demotivující, odrazoval by je – a potažmo třeba i zvyšoval automobilovou dopravu ve městě, ale není současně možné neúměrně zatěžovat městský rozpočet.

„Myslím si, že jízdné pro seniory není až ta velká položka z rozpočtu městské dopravy a dalo by se s ním něco dělat,“ dodává.

Jak vypadá městská doprava dnes a jaké jsou její vize do budoucna, shrnul místostarosta Josef Hermann.
„Po úpravách a po roce zkušeností už víme, že nás městská doprava bude stát zhruba čtyři milióny korun ročně. Stížnosti a připomínky ve velké míře ustaly a systém se stabilizoval. Ještě jsme ale neřekli poslední slovo. Brzy dostaneme výstupy z nové dopravní koncepce, v rámci které nám zpracovatel nabídl i analýzu, jak vylepšit městskou dopravu. Cílem je dostat maximum osob do hromadných dopravních prostředků. Systém ale musí být přijatelný pro rozpočet a zároveň zajímavý pro cestující. To nás čeká, stejně tak jako vyřešení seniorského jízdného. Můžeme uvažovat třeba o kartě, jakou mají v Písku, a podobně,“ uvádí místostarosta.

Nádraží bude přestupovým uzlem
Městské autobusy v Krumlově jedou podle nového systému

Jak to dělají jinde

Podívali jsme se do několika měst, které mají stejný počet obyvatel jako Český Krumlov.
V Aši provozují tři linky, které je ročně stojí milión dvě stě tisíc korun. nejezdí o víkendu. Slevy jsou podmíněny nákupem karty.

Poděbrady, jako turistické lázeňské město nemá městskou dopravu vůbec. Provozuje senior taxi, do kterého přispívá částkou půl miliónu korun. Senior platí 10 až 15 korun za jednu jízdu a cesty jsou omezeny pouze do zdravotních zařízení, úřadů a nákupních center.

V Zábřehu mají jednu kyvadlovou linku a o slevách pro seniory neuvažují, za velmi liberální považují jízdné 9 korun.