Protiepidemická opatření kvůli koronaviru se v posledních dnech v tuzemsku rychle uvolňují. I na jihočeských silnicích, ve vrcholící stavební sezoně, vládne ohledně omezení, tentokrát ovšem dopravních, proměnlivá situace.

Například u Velešína končí hlavní část prací na rekonstrukci obchvatu města, který je součástí trasy na Rakousko. Už v pátek 11. června 2021 v poledne se otevře provozu. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR se zde mimo jiné dočkala komunikace nového asfaltu na úseku dlouhém celkem 3,1 kilometru. Zůstane sice omezení na krátké části, kde bude kyvadlový provoz řízen semafory, ale kamiony už nemusejí na objížďku přes Český Krumlov.

Nejpozději od pondělí si oddychnou i řidiči na Strakonicku. Mají totiž skončit práce v Drahonicích, které leží na spojnici měst Vodňany a Strakonice.

Ilustrační foto. Květnové počasí přineslo Jihočechům tropický den i abnormální srážky.
Květnové počasí podle meteorologů přineslo tropický den, srážky byly nadnormální

Některá nová omezení ale v příštích dnech přibudou. V Českých Budějovicích třeba začnou víkendové uzavírky v Okružní ulici kvůli technologickému parku, který staví soukromý investor poblíž bývalé slévárny Škoda. Na Mariánském náměstí se zase začnou budovat nové zastávky pro veřejnou dopravu, což bude spojeno s omezením jízdních pruhů z Pražské třídy směrem do ulice Na Sadech.

U Strážkovic neprojedete v sobotu na Trhové Sviny, protože se bude asfaltovat provizorní objížďka na stavbě obchvatu. Termín 12. 6. 2021 na jeden den. Objízdné trasy: Osobní doprava a linkové busy Strážkovice – Trocnov - Ostrolovský Újezd – Trhové Sviny, nákladní doprava ČB – Ledenice – Borovany - Trhové Sviny.

A stále je třeba počítat s úplnou uzavírkou silnice mezi Ločenicemi a Svatým Janem nad Malší. Ta potrvá až do podzimu. Práce se provádí pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje a obec Ločenice. Uzavřen je třeba ve Vimperku také most přes Volyňku.

Mariánské náměstí v Českých Budějovicích. Ilustrační foto.
Budějovice chystají nové zastávky na Mariánském, přibudou stojany na kola

Práce u Velešína popsal Adam Koloušek pro Deník podrobněji následovně. "Během stavebních úprav proběhla oprava komunikace od křižovatky silnice I/3 a II/155 v Holkově až po čerpací stanici Benzina směrem na Dolní Dvořiště. Během prací byl vyměněn starý kryt vozovky a byl opraven propustek, který se na trase nacházel. Dále byly po obou stranách silnice vyčištěny příkopy a obnoveny nezpevněné krajnice. Celková délka opravovaného úseku byla 3,1 kilometru," uvedl Adam Koloušek. S ukončením stavebních prací na komunikaci I/3 končí i úplná uzavírka komunikace, která zde platila pro nákladní automobily. Ty už tak nebudou nemuset využívat objízdnou trasu, která byla vedena přes Český Krumlov.

"Omezení na trase ale prozatím zcela nezmizí. I nadále probíhají na silnici I/3 stavební úpravy na křižovatce na severním okraji města. Křižovatka na příjezdu do města zde prochází kompletní rekonstrukcí. Z dopravního hlediska byla už stávající křižovatka nevyhovující. Na místě zůstane zhruba 500m dlouhý úsek, který bude průjezdný jedním pruhem kyvadlově. Doprava zde bude řízena semafory," doplnil Adam Koloušek a připojil, že opravu komunikace prováděla pro Ředitelství silnic a dálnic firma EUROVIA CS, která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 27,7 mil. Kč bez DPH.

Do konce týdne bude podle Adama Kolouška pro ŘSD z velké části dokončena druhá etapa opravy komunikace I/22 na průtahu obce Drahonice. Nejpozději v pondělí by tak mělo dojít k úplnému zprovoznění opravovaného úseku. "V minulém roce již v rámci první etapy proběhla obnova asfaltového souvrství vozovky na průtahu obce. V rámci druhé etapy došlo ke stavebním úpravám komunikace I/22 v podobě vybudování středních dělících ostrůvků v místě vjezdu do Drahonic, a to jak ve směru od Strakonic, tak ve směru od Vodňan. Dále byly opraveny, respektive odstraněny staré opěrné zídky a došlo k realizaci zídek nových. Povrch silnice I/22 pak byl opraven i v rozsahu zmíněných opěrných zdí," popsal provedené práce Adam Koloušek.

Řidiči se kvůli stavebním úpravám stejně jako v minulém roce nevyhnuli dopravním omezením. Osobní automobily mohly po dobu prací obcí projet. Doprava zde byla řízena semafory. Řidiči nákladních automobilů však museli cestou do Strakonic využít objízdné trasy vedené po silnicích I. tříd, a to po I/20 a I/4. Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla stavební úpravy firma Skanska, která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 31, 725 mil. Kč bez DPH. Na místě budou až do konce června probíhat dokončovací práce. Ty už by však dopravu neměly omezovat.

Stavby, které se účastnily letošního ročníku soutěže Presta.
Jak dopadla PRESTA? Podívejte se na nejlepší jihočeské stavby

V Českých Budějovicích se musejí řidiči připravit na plánované úplné uzavírky o víkendech v té části Okružní ulice, kde vzniká nový technologický park. Jedná se o termíny: 12. 6. – 13. 6. 2021, 19. 6. – 20. 6. 2021, 26. 6. – 27. 6. 2021, 3. 7. – 4. 7. 2021, 10. 7. – 11. 7. 2021, 17. 7. – 18. 7. 2021, 24. 7. – 25. 7. 2021 (tento termín je náhradní, z důvodu možných nepříznivých klimatických podmínek). O víkendu 17. 7. – 18. 7. 2021 (eventuelně 24. 7. – 25. 7. 2021) nebude obsluhována linkou MHD zastávka „Areál VŠTE“, ale podle požadavku Dopravního podniku města České Budějovice, bude linka odkloněna na zastávku MHD „Slévárenská“.

Uzavírky jsou povoleny v úseku od kruhové křižovatky s ulicí Generála Píky směrem k Rudolfovské ulici z důvodu stavebních úprav pozemní komunikace při výstavbě VGP Parku, konkrétně bude odfrézován povrch komunikace, osazeny nové obrubníky, postaven ochranný silniční ostrůvek, položena zámková dlažba a nový povrch silnice. Objízdná trasa povede po ulicích Rudolfovská, U Sirkárny, Pekárenská, Vodní, Trocnovská, Generála Píky, Nádražní a Dobrovodská.

Rozebráním přístřešků na zastávkách MHD na českobudějovickém Mariánském náměstí začala v minulých dnech stavba nového přestupního terminálu, který bude sloužit městské hromadné dopravě i linkovým autobusům. V minulých dnech staré přístřešky demontoval jejich vlastník, neboť o nadcházejícím víkendu začíná výstavba nové přestupní zastávky. V rámci dopravně inženýrských opatření po dobu výstavby budou dočasně upraveny jízdní pruhy, zřízena náhradní zastávka MHD a posunuto trolejové vedení. "Stavební práce provede společnost Strabag a mají být dokončeny podle smlouvy do 12. září 2021," uvedl k městské investici náměstek primátora Petr Holický.

Součástí nového dopravního řešení je zřízení nových přístřešků pro cestující linkovou a městskou hromadnou dopravou, dvou přístřešků se stojany pro jízdní kola, nových laviček, odpadkových košů a reklamních ploch. „V rámci zakázky tam bude proveden autobusový záliv pro vozidla MHD a linkových spojů," přibližuje podrobněji chystané dopravní řešení Petr Holický. "Podél zálivu jsou dva průběžné jízdní pruhy o šířce 3,25 m. Povrch autobusového zálivu bude z prefabrikovaných betonových zastávkových panelů s převýšením obruby,“ doplnil Petr Holický s tím, že cena je 10 427 988 bez DPH.

Společná preventivní akce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Besip a dopravní policie se uskutečnila na dálnici v Chotovinách.
VIDEO: Za více než polovinu úmrtí na silnicích v Jihočeském kraji může rychlost

Na Českobudějovicku je nutné stále počítat s uzavírkou silnice mezi Ločenicemi a Svatým Janem nad Malší. Podle technicko - správního náměstka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vlastimila Zikmunda činí celková cena stavby včetně DPH 33 402 058 Kč. Podíl SÚS JČK je 18 023 095 Kč. Druhým investorem je obec Ločenice. Dle smlouvy o dílo je termín dokončení stavby 10. listopadu 2021.

"Celková délka rekonstruovaného úseku silnice III/1567 je 625 m. Součástí stavby je i rekonstrukce chodníků a inženýrských sítí ve vlastnictví obce Ločenice (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení). Rekonstrukce vozovky spočívá v provedení nového asfaltového krytu s novou podkladní vrstvou. Trasa rekonstruované silnice byla zvolena tak, aby v maximální možné míře sledovala jak směrově, tak i výškově trasu stávající komunikace, dochází pouze k plynulejšímu vedení ve směrových obloucích," uvedl k opravě Vlastimil Zikmund. Staví se i opěrná zeď. "Opěrná zeď je nová v délce 110 m, její výška je proměnlivá a pohybuje se v rozmezí zhruba 0,5 – 3 m. Navržena je jako pilotová stěna, přední líc bude obložen kamenem. Na římse zdi bude osazeno nové zábradlí," doplnil Vlastimil Zikmund.