Vykácený pruh lesa těsně nad Kaplicí a bagry hloubící jámy podél silnice E 55 v úseku z Kaplice až do Hubenova vyvolávají mezi řidiči dohady, cože se tady vlastně staví.

„Nedávno jsem jela do Kaplice po delší době. Když předtím vykáceli kus lesa nad městem, myslela jsem si, že šlo o plánovanou těžbu dřeva. Ale teď, když bagry pokračují až k Hubenovu, se mi to jeví jako stavba nového pruhu silnice,“ spekulovala o důvodech zemních prací u mezinárodní silnice Lenka Prášilová z Českých Budějovic. „Přetížené vozovce by se tak konečně ulevilo a nehod by bylo méně,“ podotkla.

Skutečnost je však jiná. Lžíce bagrů tady hloubí jámy pro nové vodovodní a kanalizační potrubí, které bude sloužit obyvatelům Hubenova. „Práce začaly vloni. Pracovníci stavební firmy nyní pokročili až k Hubenovu, teď začnou kanalizaci a vodovod budovat v samotné osadě,“ informovala včera Ivana Putzerová z odboru správy majetku Městského úřadu v Kaplici. Doplnila, že práce přibližně za 25 milionů korun, z nichž 60 procent pokryje dotace od Ministerstva zemědělství, by měli dělníci dokončit do letních prázdnin.

Jednotná kanalizace v Hubenově dosud chyběla úplně. Vodovodní potrubí je jen v části obce, ovšem jeho životnost je již u konce. Nový vodovodní řad odborníci napojí na již existující vodovod zásobený z Osovského vodojemu. Současně s pokládkou vodovodního potrubí se vyřeší i odkanalizová­ní obce.

„Systém gravitačních stok povede v místních komunikacích a bude sveden do kanalizačního přivaděče. Tím se zajistí převedení splaškových vod z jihovýchodní části osady Hubenov do kanalizačního řadu města v severní části Kaplice, asi 60 metrů jihozápadně od kotelny,“ vysvětlila Ivana Putzerová.

Na nový vodovod i kanalizaci obyvatelé Hubenova čekají jako na smilování. „Bydlím tady už čtyřicet roků a současný vodovod v Hubenově byl už dávno předtím, než jsem sem přišla,“ uvedla včera Miluše Vomáčková. „Trubky už jsou rezaté a hlavně v zimě každou chvíli praskaly. Pak byly problémy s opravami,“ podotkla.

Kromě nového vodovodu a kanalizace by však Miluše Vomáčková uvítala také rekonstrukci místních komunikací. „O pořádnou cestu žádáme už asi patnáct roků. Na městě pořád říkali, že musíme vydržet, než se udělá vodovod a kanalizace. Tak snad se konečně dočkáme. Teď po cestě jezdí těžké stroje, navíc to tu bude samý výkop, a kdyby silnice zůstala, jak je, byla by to pro nás pohroma,“ dodala obyvatelka Hubenova.