Letní bouřka tehdy 28. července Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vystavila účet na 
60 milionů korun. Tolik totiž bude stát oprava tříproudové silnice na trase mezi Rájovem a Přísečnou.

Kdy se s opravami začne, zůstávalo dlouho otázkou, protože nejprve musel vzniknout projekt, poté výběrové řízení na dodavatele. „Opravy začnou po Novém roce," konstatoval včera Josef Pešl, ředitel jihočeského ŘSD. Konkrétní termín upřesní sama příroda, to znamená počasí.  A oprav nebude málo.

Podle Pešla se musí dostavět narušená konstrukce vozovky, odvodnit krajnice 
a třeba jsou i další práce. „Pod silnicí kvůli přívalovým dešťům vznikly velké kaverny. Musíme proto pod silnicí zajistit vyvedení vody z potoka. Z jedné části se musí odstranit skála, aby se tudy mohla voda odvést, a samozřejmě je třeba vyčistit vše, co tam voda naplavila," naznačil některé z prací Josef Pešl.
Dodnes jsou ze tří proudů silnice průjezdné jen dva. Naplavený štěrk, písek a kusy utrženého asfaltu jsou pod podemletou částí silnice stále vidět.

Potřebných 60 milionů korun v letošním rozpočtu ŘSD k dispozici mělo a vzhledem k důležitosti oprav se dá předpokládat, že jim částka zůstane.