Motoristé projíždějící v Českém Krumlově po hlavním tahu od Budějovic směrem na Kájov budou mít za rok touto dobou klidné spaní.

Skalní masiv nad komunikací Pod Kamenem totiž v pátek převzala od Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) odborná firma, jež ze skály, z níž se v minulosti několikrát uvolnily masy kamení, které dopadly přímo na vozovku, udělá neškodnou ozdobu města.

„Přibližně do 30. dubna potrvá přípravná fáze sanace skály, v jejímž rámci masiv očistíme a analyzujeme. Teprve pak budeme moci přesně říci, jaké práce bude nutné na skále zajistit,“ vysvětlil manažer projektového týmu ŘSD Jaroslav Krasl.

Jak podotkl Zdeněk Pejša, předseda představenstva odborné firmy, která sanaci skalního bloku zajistí, do samotných sanačních prací by se odborníci měli pustit ve druhé polovině letošního roku.

Úsilí přineslo efekt

„Této fázi bude předcházet ještě zpracování projektové dokumentace, při němž budeme vycházet z výsledků přípravných prací,“ vysvětlil.

Práce za 152 milionů korun uhradí ze svého rozpočtu ŘSD. „To je svým způsobem nestandardní, neboť nebývá zvykem, že investor typu Ředitelství silnic a dálnic je ochotný investovat do pozemků, které sice přísluší ke komunikaci, ale nejsou v jeho vlastnictví.

Města jako Děčín, Karlovy Vary nebo Jáchymov, kde jsme podobné zásahy rovněž uskutečnili, by mohla Českému Krumlovu jenom závidět,“ zmínil Zdeněk Pejša.

Podle starosty města Luboše Jedličky se dohodu podařilo uzavřít po nespočtu jednání. „Podnikli jsme všechny možné kroky, které má město ve své kompetenci. Jsem rád, že jsme s ŘSD našli společné řešení, neboť financovat akci v hodnotě poloviny ročního rozpočtu města by pro nás bylo nereálné,“ uvedl Luboš Jedlička.

Skalní blok Pod Kamenem v Českém Krumlově o sobě dal naposledy vědět vloni 19. března, kdy se na hlavní silnici pod ním opět sesunulo kamení. Skálu pak provizorně zabezpečili dozděním opěrné stěny zaměstnanci firmy, kterou najalo město.

Předtím, než Českokrumlovští vůbec vyvolali jednání o možném financování sanace nebezpečné skály ze strany ŘSD, uzavřeli s vlastníky pozemků, které do plochy skalního masivu zasahují, smlouvu o budoucí kupní smlouvě.

„Na jejím základě pak město do svého vlastnictví za symbolickou cenu vykoupí nezbytně nutné části pozemků, které budou potřeba v souvislosti s pracemi na sanaci skály. Jak velké části jednotlivých pozemků to budou, určí výsledky průzkumu současného stavu skály,“ vysvětlila tisková mluvčí českokrumlovské radnice Jitka Augustinová.

Semafory zmizí

Smlouvu se zhotovitelem stavby podepsali zástupci ŘSD až v prosinci 2009, ačkoliv výběrové řízení bylo vypsáno již v polovině loňského roku.

„Prodleva je způsobena tím, že tato investiční akce se od těch ostatních, s nimiž máme zkušenosti, liší. Součástí schvalované dokumentace totiž v tomto případě nebyl žádný soupis potřebných prací – ten vyplyne až z analytické fáze samotné realizace.

Jednotlivé nabídky firem, které se o zakázku ucházely, jsme proto museli ještě předložit k posouzení nezávislé organizaci,“ zdůvodnil manažer projektového týmu ŘSD Jaroslav Krasl.

S pracemi nad silnicí první třídy budou logicky spojena i omezení pro motoristy. „Minimálně po celou dobu prací na skále bude na křižovatce u Porákova mostu instalován kruhový objezd z takzvaných city bloků, jaké mohou řidiči znát například z Litvínovic.

Doprava přitom bude vedena dvěma jízdními pruhy. Předpokládám, že by provoz v centru města měl být plynulejší než při řízení světelnou signalizací,“ uvedl vedoucí městského odboru dopravy Miroslav Hála.

Doplnil, že provoz na silnici budou chránit opěrné zdi nebo sítě. „O případných uzavírkách a dalších dopravních omezeních bude rozhodovat Jihočeský kraj. Občany o nich však budeme průběžně informovat,“ ujistil Miroslav Hála.

Skála Pod Kamenem je podle starosty Luboše Jedličky posledním nezabezpečeným skalním masivem ve městě. „V uplynulých letech už byla sanována Havraní skála a také kamenné bloky Pod Svatým Duchem a v Rybářské ulici,“ připomněl starosta.