Během sto dvaceti minut hry se takřka osmdesát rodičů a dětí vrátilo o 30 let zpátky a spolu se skauty si připomněli, jak ve Křemži vznikal těsně po revoluci skautský oddíl.

Cílem hry bylo získat co nejvíce informací o zakladateli křemežského skautingu – tehdejším místním panu faráři P. Františku Hranáčovi a dalších důležitých osobnostech, které v období perzekucí obhajovali skautské hnutí. Byli to například D. Skálová, R. Plajner, L. Šušlík, V. Havel, J. Navrátil, M. Forman, E. Marek, O. Randák.

Celá akce se nesla v duchu 80. let minulého století. "Téměř všech třicet pořadatelů i někteří soutěžící přišli v dobovém oblečení," říká Olga Thámová, vedoucího skautského oddílu Křemže. "Za retro totiž byly body navíc." Během taktické hry účastníci obcházeli podle mapky jednotlivá stanoviště, kde plnili úkoly. "I tyto úkoly byly dobové," líčí Olga Thámová. "Takže bylo možné po cestě potkat veksláka, který měl poukázky do Tuzexu, nebo příslušníky SNB, kteří kontrolovali totožnost dle dobových občanských průkazů, jež si soutěžící vyplnili již na startu. Na stanovišti VUML vyplňovali kádrový posudek, u cestování zase výjezdní doložku a schovávali do kufru různé dokumenty tak, aby je nebylo možné najít. U socialistických nákupů běhali a přitom převáželi pomeranče, nebo přiřazovali obrázky dobových výrobků k jejich názvům (Pitralon, Namo, Sulfan, Sevak, Kofola, Igráček atd.)."

Někteří absolvovali i zkoušku z branné výchovy – museli zvládnout protichemický poplach. Na stanovišti kulturní disent pak účastníci obhajovali zakázané texty a u sportovních aktivit nacvičovali spartakiádu. Na brigádě zažili sběr chmele.

A při revolučních dnech soutěžící cinkali klíči a zpívali píseň Náměšť.

Během celé akce bylo možné se občerstvit v bufetu Koruna, kde byly v nabídce horké párky, káva „turek“, vitacit, zákusky a jahodový koktejl. "Akci finančně podpořil městys Křemže a díky krásnému počasí jsme si všichni tohle vzpomínkové odpoledne moc užili. Myslím, že jsme výročí revoluce oslavili se ctí!" je spokojena Olga Thámová.

Olga Thámová