Město nad římovskou nádrží může výletníkům nabídnout několik zajímavostí, jako pozůstatky koněspřežné dráhy, muzeum a výstavy v bývalém kostele sv. Filipa a Jakuba, historický Kantůrkův dům s černou kuchyní a dalšími pozoruhodnostmi, krásnou přírodu, ale pořád to nestačí. „Chceme proto turismus podchytit více,“ říká starosta Velešína Josef Klíma.

Jaroslav Bartizal, pracovník infocentra, měl v rukávu uložený ještě jeden nápad, na jehož realizaci by brzy mělo dojít. "Už mám delší dobu v hlavě uloženou vizi, vytvořit na Kantůrkovci expozici středověké lázně,“ popisoval. „Vycházel jsem z faktu, že tu býval lazebník.“

„Našel jsem v kronice větu, že ve Velešíně kdysi byla středověká lázeň,“ pokračoval Jaroslav Bartizal. „A při přípravě Noci kostelů jsem našel v materiálech ještě legendu, že ty lázně tu skutečně byly. A sice v domě č. 184 v Latráně. Tomu odpovídá i to, že lázně vždy bývaly poblíž potoka, a to odpovídá, protože na plánku, která jsem našel, je zachycený rybník a potok.“

Na Kantůrkovci, historickém domě, který má v péči Spolek přátel Velešína, je rozsáhlé sklepení. V plánu je vytvořit expozici středověkého lázeňství v menší sklepní prostoře, kde by měla i tu správnou dobovou atmosféru.

„Nejedná se o lázně léčebné, ale lázně, které sloužily k mytí,“ upřesnil Jaroslav Bartizal. „Byl to takový mezistupeň mezi obdobím, kdy se lidi nemyli vůbec, a obdobím, kdy si posléze začali majetní měšťané pořizovat vlastní koupelny. Myslím, že to bude docela zajímavé, protože dobové lázně jsou vidět spíše někde na zámku, ale ty malé lázně jsou už všechny pryč.“

Exponáty, jako kádě, lavice a podobně, budou muset Velešínští nechat vyrobit. K vytvoření expozice by mělo dojít v příštím roce za podpory v rámci česko-rakouského projektu.

Jako členové destinace Novohradsko – Doudlebsko se Velešínští zapojili do zajímavého sdruženého česko-rakouského programu. „V jeho rámci můžeme tento pěkný projekt udělat za 85 procent nákladů,“ doplnil starosta Josef Klíma.