Ani se není čemu divit, někteří z přítomných byli se školou spojeni takřka celý život. Nahlížení do starých školních kronik či třídních knih se tak stalo výletem do vlastní minulosti.

Základní škola v Kájově provází celý život například šestašedesátiletou Evu Batíkovou. „Do první třídy jsem nastoupila v roce 1953. Po pěti letech jsem přestoupila do Českého Krumlova, kde jsem navštěvovala ZŠ T. G. Masaryka na Špičáku," vzpomínala Eva Batíková. „V roce 1974 jsem pak do kájovské školy nastoupila jako uklízečka a vydržela jsem zde až do důchodu. Daleko jsem tedy z Kájova nedošla," usmála se.
Za ty roky mohla vypozorovat, jak se škola postupně měnila. „Vyvíjela se tím správným směrem – moc hezky. Myslím si, že dnes tady máme krásnou školu, ve které se pořád něco vylepšuje," řekla Eva Batíková.
Z dob, kdy kájovskou školu navštěvovala jako žákyně často vzpomíná například na učitele, který dětem hrával na housle.

Škoda jen, že se takřka všichni její tehdejší spolužáci postupně z Kájova odstěhovali. Společně už se poté nikdy nescházeli. Jednou z mála spolužaček, se kterými je Eva Batíková v kontaktu dodnes, je o dva roky starší Lidmila Picková. Ani ona na sobotních oslavách nechyběla. „Do první třídy jsem začala chodit v roce 1951. Na školní roky vzpomínám moc ráda, bylo to moc fajn," řekla Lidmila Picková, která v Kájově strávila celý život. „Je zajímavé pozorovat, jak se škola za ty roky změnila. Například tělocvičnu jsme tady tehdy vůbec neměli. Vlastně ani jídelnu. Pamatuji si, že jsme si museli nosit pití a jídlo z domova."

Školu navštěvovala jako žákyně i její dnešní ředitelka Lenka Augustinová. O to větší výzvou pak pro ni je školu vést tím správným směrem. „Je to zvláštní pocit. Také mě to hodně zavazuje," zmínila Lenka Augustinová, která ve funkci ředitelky školy působí už osmým rokem. „V Kájově jsem učila hned po dokončení vysoké školy. Poté jsem vyrazila na zkušenou do světa, ale nakonec jsem se vrátila," dodala.
A jak svoji školu vnímají dnešní školáci? „Jako nejlepší na světě," shodly se žákyně, které prodávaly na jarmarku, jenž byl doprovodnou akcí celých oslav.

K narozeninám dostane kájovská škola dle slov ředitelky od obce novou střechu. „Společně s ní bude provedeno odvlhčení budovy," dodala.

Dnes má Základní a mateřská škola Kájov 71 žáků. Pro srovnání – před osmi lety jich bylo jenom 28.