Tím byla závěrečná konference, kdy žáci z místních základních škol a gymnázia představili své výsledky, na kterých pracovali celý školní rok.

„Závěry některých mapovacích průzkumů byly překvapující, především obrovská čísla odpadu vyprodukovaného jednotlivými školami,“ uvedla Margita Semecká z Ekocentra Šípek.

Samotné nápady byly různorodé. „Například na Plešivci se žáci dohodli na koupi lisovacích zařízení na PET lahve, zklamáním však posléze bylo, že tyto lisy mohou obsluhovat jen osoby starší 15ti let, což na základní škole jsou jen žáci devátých tříd a učitelský sbor plus uklízečky. Dva nevyužité lisy proto byly věnovány Městskému úřadu Český Krumlov,“ popsala Semecká.

Projekt dá rovněž vzniknout informační brožuře, která bude sloužit také jako metodický materiál pro podobné projekty na školách v budoucích letech.