Rodiče sem vůbec poprvé doprovodili také caparty předškolního věku. Kvůli naplněné kapacitě kaplických mateřských škol nechalo město přes prázdniny v části školního pavilonu vybudovat jednu třídu mateřinky, jež se stala odloučeným pracovištěm MŠ 1. máje.

Podle ředitelky mateřské školy Miloslavy Moravcové se tím kapacita ve třídách kaplických školek zvýšila o 25 míst. „MŠ Nové domovy má i s odloučeným pracovištěm Nové domky sedm tříd, naše školka teď disponuje čtyřmi třídami. Pořád to ale nestačí, některé rodiče budeme muset i nadále odmítat,“ zmínila Miloslava Moravcová.

Jak uvedl starosta Kaplice Pavel Talíř, zprovoznit novou třídu mateřinky se podařilo v rekordním čase. „Na konci července jsme dostali k dispozici projekt, takže vše se muselo stihnout během měsíce. Stavební úpravy třídy, vybudování nových šaten, sociálního zázemí i kuchyňky. Dík za to patří Technickým službám města Kaplice,“ ocenil Pavel Talíř.

Doplnil, že nová třída bude mít ve městě význam minimálně další tři roky, kdy budou dorůstat potomci rodičů z řad silných populačních ročníků. „V případě, že se některé z okolních menších obcí nepodaří udržet svá předškolní vzdělávací zařízení a děti odtud přejdou do Kaplice, jistě najde naše nová třída uplatnění i v delším časovém výhledu,“ doplnil Pavel Talíř.

V odloučeném pracovišti MŠ 1. máje našli práci tři lidé – dvě učitelky a jedna kuchařka. Pro zajištění stravy je využívána kuchyně základní školy.