Všem jmenovaným se podařilo získat nově vzniklý certifikát, který dává jasně najevo, že jak vedení škol, tak i učitelé jsou nakloněni jakékoliv debatě s rodiči. Ti se nyní nemusejí bát, že by některého z kantorů obtěžovali. Právě naopak. Paradoxem je, že zatímco na Českokrumlovsku se touto značkou mohou pochlubit hned čtyři školy, v ostatních regionech jižních Čech certifikát prozatím získala pouze škola z Plané nad Lužnicí.

Za programem Rodiče vítáni stojí obecně prospěšná společnost EDUin. Smyslem je v první řadě usnadnit rodičům orientaci v nabídce škol, které dodržují pravidla vstřícné komunikace. Jak zmínil výkonný ředitel EDUin Zdeněk Slejška, spolupráce s rodiči je mnohdy složitá i pro jinak velmi úspěšné a aktivní školy. „Proto jsme se rozhodli pomáhat v této oblasti, protože informovanost rodičovské veřejnosti o tom, jak může vypadat dobrá škola, považujeme za klíčový faktor při proměně našeho vzdělávacího systému,” uvedl Slejška.

Školy, které se o certifikát ucházejí, musí splnit hned několik kritérií. Patří mezi ně například zpřístupnění školy pro rodiče či dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy. Mezi nadstandard pak patří třeba možnost návštěvy rodiče přímo ve výuce. To zmíněné školy z regionu po domluvě umožňují.

„Certifikát máme teprve týden,” zmínila ve čtvrtek ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kájov Lenka Augustinová. „Pro rodiče to hlavně znamená, že tím dáváme najevo, že je nebereme jako nepřátele, ale právě naopak. Nebráníme se jakékoliv diskuzi. Chtěli bychom docílit toho, aby se nám rodiče nebáli říct svůj názor a třeba nám pomohli hledat řešení některých problémů. Musím říct, že už to u nás takto funguje poměrně dlouho.”

Lenka Augustinová zároveň zmínila, že tento vstřícný krok směrem k rodičům, se škole vyplácí. „Když něco potřebujeme, jsou rodiče ochotni pomoci. Naše otevřenost vůči nim se nám v dobrém slova smyslu vrací, za což jsme moc rádi.”

Ředitelka chvalšinské základní školy Eva Luštická upozornila, že získání certifikátu škole nic materiálního nepřineslo. Je to ale dobrá reklama a určitá prestiž. „Jsem na naši spolupráci s rodiči pyšná. Hlavně forma rodičovských schůzek, které jsou individuální, se nám velmi osvědčila,” zmínila Luštická. „Jsem ráda, že jsme certifikát získali. Po roce ho budeme muset zase obhájit, stejně jako všechny ostatní školy.”

O značku Rodiče vítáni může zažádat kterákoliv základní škola a víceleté gymnázium. Nominovat ji mohou i samotní rodiče. V této chvíli je v republice 160 certifikovaných škol.