Zatímco u zápisu do prvních tříd letos v Základní škole Fantova v Kaplici přivítali 85 dětí, o několik desítek metrů dál, do Základní školy Školní, jich přišla zhruba třetina.

Tato početní bilance přidělává vrásky na čele představitelům Kaplice. „Obdobný nesoulad už tu jednou byl, tehdy ale projevovali rodiče dětí větší zájem o ZŠ Školní. Teď se karty obrátily,“ okomentoval současný stav starosta Kaplice Ferdinand Jiskra.

Obdobný trend podle něj pro město nevěstí nic dobrého. „Situaci budeme muset začít řešit. Pokud by rodiče prvňáků dlouhodobě preferovali jednu školu před tou druhou, ve tříletém až čtyřletém horizontu by se jedna ze škol dostala do podlimitního stavu v počtu tříd v celém devítiletém školním cyklu,“ vysvětlil kaplický starosta.

Krajním řešením by podle něj mohlo být i sloučení obou škol. „Kdyby současný trend pokračoval i nadále, bylo by z ekonomického a provozního hlediska pro město naprosto nerentabilní, aby vedle sebe drželo při životě dva školní areály,“ uvedl Ferdinand Jiskra. Zdůraznil však, že tento postup by byl až posledním možným řešením problému a s jeho uplatněním v praxi se v nejbližší době nepočítá.

Pomocníkem městu v tomto ohledu není ani vyhláška, jež rozděluje spádovost obou kaplických škol. Dokud totiž není naplněna kapacita tříd, rodiče si i nadále mohou vybírat školu podle vlastní vůle.

O důvodech vyššího zájmu rodičů dětí o Základní školu Fantova nechtěl její ředitel Libor Lukš spekulovat.

„Mohu vycházet pouze z výsledků dotazníkového šetření, které jsme uskutečnili v rámci zápisu do prvních tříd. Z něj vyplynulo, že vedle faktorů, jako jsou pověst, klima školy a její prezentace na veřejnosti, hrají důležitou roli i jména známých pedagogů či fakt, že se na školu hlásí kamarád dítěte nebo ji už navštěvuje jeho sourozenec,“ řekl Libor Lukš.

Definovat důvody nerovnoměrného počtu prvňáků v kaplických základních školách se zdráhal i zástupce ředitel ZŠ Školní Vojtěch Borovka.

„Nemyslím si, že bychom naši práci dělali jinak než na ZŠ Fantova. Obě školy jsou podle mě srovnatelné jak pedagogickým sborem, tak i vybavením či akcemi, které pro žáky pořádáme,“ sdělil Vojtěch Borovka, jenž zároveň zopakoval, že před několika lety byla situace opačná – o ZŠ Školní byl větší zájem než o sousední „Fantovku“.

Podle starosty Kaplice Ferdinanda Jiskry by tento problém město nemuselo řešit, kdyby obě školy nestály vedle sebe, ale jedna z nich se nacházela v jiné části města. V tom mu představitelé obou škol dali za pravdu.

Máte na toto téma svůj názor? Sdělte nám jej v diskusi pod článkem!