Jihočeský kraj, zřizovatel škol ujistil, že nikoliv. Vše zůstane jako doposud. Není však vyloučené, že jednou se to skutečně stane. Kvůli optimalizaci sítě škol a školských zařízení. Zatím jde ale jen o prvotní úvahu.
„V současné době se zpracovávají podkladové materiály, včetně všech statistických údajů, ekonomických ukazatelů a podobně," řekla vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje Hana Šímová. „Proces vytvoření takového materiálu je časově náročný a rozhodnutí o konečné podobě náleží orgánům Jihočeského kraje, jako zřizovateli středních škol na jeho území," dodala.
Podle jejích slov nyní řeší stejnou problematiku více krajů. „Protože z hlediska počtu žáků vstupujících do středních škol se potýkají s poklesem demografické křivky a je nutné řešit poměr mezi poptávkou ze strany žáků základních škol a nabídkou počtu volných míst na středních školách," vysvětlila. Zdůraznila ale, že v této chvíli ještě není nic rozhodnuto. Probíhají diskusní jednání pracovních skupin k celkovému zpracování materiálu.

Začátkem školního roku 2013/2014 nic nehrozí.

Podle ředitele Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín Milana Timka je optimalizace nutná. „Možným výběrem z většího počtu žáků nastane zlepšení kvality výuky, což zejména v technických oborech je velmi zajímavé," uvedl s tím, že on sám na sloučení škol netrvá. „Jestli k němu ale dojde, udělám vše pro to, aby kvalita výuky nepoklesla, naopak, aby kvalita rostla a nedoplatila na to žádná ze slučovaných škol! Rovněž nepředpokládám žádná fatální personální opatření, toho se nemusí nikdo ze zaměstnanců obávat."

Starosta Velešína Josef Klíma k tomu dodal, že budova velešínské střední školy má dostatečnou kapacitu i pro dvojnásobné navýšení počtu žáků. Studenti z Kaplice by se tedy do ní vešli. „Takovýto krok by byl jistě pro Kaplické bolestivý, ale na druhé straně logický pro zřizovatele. Já osobně ho vidím optimisticky a sám ho jen přivítám. Město Velešín je na vytvoření superškoly celkem připraveno," řekl Josef Klíma.
Zajímavostí je, že od září bude na velešínské škole otevřena i pobočka VŠTE.

Kaplice je proti

Zástupci Kaplice se prozatím k optimalizaci příliš vyjadřovat nechtějí. Vše je podle jejich slov v samotném zárodku. Jedná se jen o vizi, která nemusí být realitou. „Každopádně podnikáme kroky, aby se to nestalo," zdůraznil starosta Kaplice Pavel Talíř. Podle něj by bylo stěhování střední školy pro celou Kaplici pohromou.
Zástupkyně ředitelky kaplické školy Jiřina Staňková doufá, že škola v Kaplici zůstane. „Fungujeme dál, připravujeme se na další školní rok, vše je v naprostém pořádku," dodala. „My můžeme nyní jenom věřit, že optimalizace skutečně neproběhne."

Kaplice už za sebou jedno sloučení škol má. V roce 2006 se spojila Obchodní akademie a Gymnázium Kaplice se Středním odborným učilištěm Kaplice.