Stavění májky a lampiónový průvod se koná ve Velešíně pod poštou. V 15.00 Zdobení a stavba májky, soutěže pro děti, občerstvení; 21.00 Lampionový průvod.

Pálení čarodějnic v Kaplici. Od 17 hodin začíná v Městském parku. Tam budou let na koštěti, čarodějnické kuželky, kouzelná krabička, sedání na lopatu, malování perníků, odměny, jízda na koni. Večer průvod s čarodějnicí na Suchý vrch. Tam budou ohnivá vatra, čarodějnický tanec, UV světlený tanec, DJ Fanny, občerstvení. Pořádají KIC a DDM.

Čarodějnické hry pro děti, pálení Morany a stavění máje v podvečer Filipojakubské noci začne na zahradě MŠ Horní Planá a před kostelem sv. Markéty na náměstí v Horní Plané.

Stavění májky a pálení čarodějnic vypukne od 15 hodin na náměstí v Rožmberku nad Vltavou. Budou čarohrátky a buřtíky pro děti.

Pálení čarodějnic je v Dolním Třeboníně tentokráte na workoutovém hřišti. Koná se v omezeném rozsahu, hlavně pro děti. Od 17 hodin začne program pro děti, v 19.30 hodin zapálení vatry, ve 20 hodin lampiónový průvod. Od 17 hodin začnou soutěže pro děti, hudební hádanky, dětská diskotéka, soutěž o nejhezčí dětskou čarodějnici. V 18.30 hodin stavění májky a opékání buřtů, v 19.30 hodin zapálení vatry, ve 20 hodin lampiónový průvod. Akce skončí ve 22 hodin. Občerstvení zajištěno.

Pálení čarodějnic v Besednici pořádá Kulturní a zábavní spolek Vltavín v 18 hodin v areálu koupaliště. Bude program pro děti, zapálení ohně a upálení čarodějnice, opékání buřtů, děti je dostanou zdarma.

Stavění májky a slet čarodějnic začne od 17 hodin na hřišti ve Frymburku. Začne slavnostním sletem čarodějnic, pak stavění májky, program a soutěže pro děti, let čarodějnic Frymburkem, pálení čarodějnic a špekáčků.

Čarodějnice pořádá MC Klubíčko Benešov nad Černou spolu s hasiči a obcí od 18.30 hodin ve Svazarmu. S sebou si vezměte lampión a něco na opékání. Lampiónový průvod se vydá směrem k hasičárně kolem 20. hodiny.

Slet čarodějnic v Kájově. Spolek Radost pro všechny zve v sobotu 30. 4. od 15:30 na slet čarodějnic na dvoře ZŠ. Čarodějnice budou skládat zkoušky. Každá si pokud možno přinese vlastní koště. Pak společně přeletí k májce.

Dobrovolní hasiči Kájov vás zvou do parku na stavění májky, a to v sobotu 30. 4. od 17 hodin na návsi v Kájově. Od 20 hodin se můžete zúčastnit lampionového průvodu.

Stavění máje v Přední Výtoni pořádají obec, SDH Přední Výtoň a Metaná Přední Výtoň. Od 15 hodin. Stavění od 16 hodin. Občerstvení zajištěno.

Filipojakubské odpoledne aneb stavění májky pořádá obec s hasiči v areálu hasičské zbrojnice v Černé v Pošumaví. V 15 hodin začne zdobení májky, moderuje Pepa Maxa. V 17 h stavění májky. Večer k tanci a poslechu zahraje Maxa band.

Chlumáci. SDH Chlum a Chlumáci zvou 30.4. na stavění májky. Letos již od 15 hodin na návsi v Chlumu. Občerstvení zajištěno.

Stavění máje 2022 v Chlumci. Občané jsou zváni na stavění májky. Sraz v 15:00 na Věncovně.

Stavění máje a lampiónový průvod v Brloze. Přijďte v kostýmu čarodějnice v 17.30 hodin k poště. Společně ozdobíte májku a opečete si špekáčky. Večer zakončí lampiónový průvod kolem Brloha. Špekáčky a lampiony si přineste vlastní.

Stavění májky s programem nejen pro děti začne v 17 hodin ve Chvalšinách v areálu TJ Sokol. Občerstvení zajištěno. Budou i zábavné soutěže, skákací hrad, střelba ze vzduchovky nebo horolezecká stěna a od 19.30 hodin vyjde z hřiště lampiónový průvod.

Rej čarodějnic vypukne v 17 hodin na fotbalovém hřišti ve Frymburku. Hasiči ručním způsobem postaví ve spolupráci se spolkem FČAS májku ve sportovním areálu fotbalového hřiště. Program a soutěže pro děti, let čarodějnic Frymburkem, pálení čarodějnic a špekáčků.

Pálení čarodějnic se koná od 16 hodin na hřišti v Mirkovicích. Začne zdobením a stavbou májky, budou následovat průvod, oheň, buřty a upálení čarodějnice.