Školní třídy i volně příchozí děti a rodiče se v Boudě od osmi ráno do čtyř odpoledne mohou seznámit se třemi výtvarnými technikami. „Na prvním pracovišti se pracuje na lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě. Prostřednictvím kvalitních dlát a paliček si děti vyzkoušejí reliéfní řezbářství,“ přiblížil vedoucí Boudy Jiří Muk. „Na druhém si vytvářejí vlastní pohlednici či paspartu prostřednictvím tisku plastových obrazců a obrázků. A poslední stanoviště je zaměřeno na tvorbu butonů.“

Díky podpoře města Český Krumlov, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Jihočeského kraje je program pro všechny účastníky zdarma.