Školní kolektivy i volně příchozí děti se v Boudě od osmi ráno do čtyř odpoledne mohly seznámit se třemi výtvarnými technikami. „Na prvním pracovišti se pracuje na lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě. Prostřednictvím kvalitních dlát a paliček si děti vyzkoušejí reliéfní řezbářství,“ přiblížil vedoucí Boudy Jiří Muk. „Na druhém si vytvářejí vlastní pohlednici či paspartu prostřednictvím tisku plastových obrazců a obrázků. A poslední stanoviště je zaměřeno na linoryt.“ Díky podpoře města Český Krumlov a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je program pro všechny účastníky zdarma.