Spor se týkal příspěvku ze 4. ledna, ve kterém se píše např. to, že Miloš Kratochvíl, spolumajitel lipenského skiareálu, se pustil do plundrování lesa mezi Frymburkem a Lipnem, že kácí bez řádného povolení nebo že právě on byl tím, kdo vydal pokyn ke kácení. Jak se v průběhu dokazování ukázalo, kácení bylo v souladu s těžebním plánem, zodpovědná za něj byla společnost Nemomax, které pozemky patří, což v roli svědka potvrdil i její jednatel, a Miloš Kratochvíl s tím neměl nic společného.

Druhé hlavní líčení ve sporu Miloše Kratochvíla se spolkem Lipensko pro život. Na snímku předsedkyně spolku Pavla Setničková Nováková.
Miloš Kratochvíl vs Lipensko pro život. K dohodě nedošlo, soud měl pokračování

Soudce Hubert Maxa své rozhodnutí hned po vynesení rozsudku vysvětlil. „Po rozsáhlém a podrobném dokazování soud dospěl k závěru, že tvrzení spolku o Miloši Kratochvílovi byla prokazatelně lživá a odporovala skutečnosti… Žalovaný spolek neprokázal, že by jeho výroky byly v souladu se skutečností. Je to přesně naopak… Předsedkyně spolku neměla snahu si jejich pravdivost ověřit. V zásadě bylo čerpáno jen z informace svědkyně, která byla na místo kácení vyslána a hovořila se dvěma dřevorubci, kteří na místě prováděli kácení a které bylo podle sdělení Jana Jedličky (jednatel spol. Nemomax Lipno, s. r. o., který od Miloše Kratochvíla pozemky v minulosti odkoupil, pozn. red.) v souladu s těžebním plánem.“

Svá nepravdivá tvrzení spolek poté šířil dál a objektivně tím podle soudu způsobil zásah do sféry žalobce, za což mu záleží přiměřené zadostiučinění. Přihlédl i k tomu, že je Miloš Kratochvíl osobou veřejně známou, zároveň ale odmítl, že by šlo o člověka s kontroverzní pověstí, jak u soudu Pavla Setničková Nováková několikrát zopakovala. „Vedlo mě to k závěru, že šlo o zásah významný. Žalobce si vybudoval určitou pověst a kredit a z žádného důkazu nevyplynulo, že by to bylo naopak, že by šlo o osobu problematickou či něco podobného.“

Okresní soud Český Krumov. Ilustrační foto.
Spolek Lipensko pro život před soudem. Kvůli příspěvku na facebooku o kácení

Zdůraznil, že za celou dobu nepřišla od spolku žádná reflexe, motiv zůstal v podstatě zakryt a že paní předsedkyně pouze uvedla, že když příspěvek psala, byla rozezlena a frustrovaná, že tu má být další projekt, který má snad obcházet zákon…

Podle soudce bylo na místě přiznat i finanční náhradu. „V dnešních ekonomických podmínkách a v kontextu obdobných případů nejde o částku nijak přemrštěnou, tím spíše, že bylo deklarováno, že bude využita na dobročinné účely. Za adekvátní ji považuje i s ohledem na postoj spolku k tomu, co způsobil. „Vůbec nebyly domýšleny dopady, že nebylo jednáno s dostatečnou mírou pečlivosti a tak dále,“ vysvětlil soudce.

„Snad se po tomto rozhodnutí zamezí podobným lživým tvrzením a zneužívání lží pro vlastní účely,“ prohlásil po vynesení rozsudku Miloš Kratochvíl. „Je to omluva nejen pro mě, ale i pro tu spoustu lidí, kterých se lži spolku dotkly. Považuji to za důležité, protože pokud se tomu neudělá přítrž, takoví lidé tu chtějí kandidovat např. v krajských volbách na hejtmanku. To je pro mě naprosto nepřijatelné, když je prokázáno, že lhali.“

„Jsem docela překvapená, myslím, že ne všechno v tom příspěvku bylo nepřesné,“ vyjádřila se Pavla Setničková Nováková. „Budeme se odvolávat. Všechno je v pořádku, ale příroda a životní prostředí stále dostává na frak. Jak jsem řekla v závěrečné řeči, myslím, že to byla účelová žaloba, aby spolek odradila od další činnosti. Nároky byly přehnané, jinak bychom se určitě domluvili.“

Že by měla předsedkyně spolku snahu se s ním dohodnout, Miloš Kratochvíl jednoznačně odmítl. A že se spolek chce odvolat, ho nepřekvapuje. „To, co doposud předvádějí, není nic jiného než práce s negativními emocemi, je to snaha něčemu klást odpor a do toho patří i tento přístup. Dnes jsme toho byli zase svědky.“ Podle něj spolek tím, jak se prezentuje a podsouvá veřejnosti nepravdivé informace, za které se není ochoten omluvit, na sebe nabaluje příznivce, kteří se pak projevují velmi nenávistně.

Vysouzené peníze půjdou na dobročinné účely

Ke 150 tisíc korunám, které má od spolku dostat, přidá Miloš Kratochvíl ještě jednou tolik a všechno půjde na dobročinné účely. „Od začátku říkám, že nám nejde o peníze, všechno věnujeme na zlepšení životního prostředí v Lipně nad Vltavou a handicapovaným. Sám za sebe mohu říct, že si myslím, že to budou poprvé smysluplně vynaložené prostředky spolku pro životní prostředí.“

Pokácené stromy mezi Frymburkem a Lipnem.
Kácení u Lipna vyvolává vášně. Na břeh přehrady vyrazila i krajská kontrola

Soudce si ještě před vynesením rozsudku vyslechl závěrečné řeči jak Miloše Kratochvíla, tak Pavly Setničkové Novákové.

Miloš Kratochvíl shrnul to, jaké dopady na jeho život informace, které o něm šířilo Lipensko pro život, měly. „Dotklo se mě to v prvé řadě jako občana Lipna nad Vltavou, kde s mojí ženou žijeme a jsme součástí malé komunity,“ vypověděl. „Pak profesně. Vystudoval jsem vodohospodářský směr stavební fakulty a také tvorbu a ochranu životního prostředí, jsem tedy nejen vodohospodář, ale i graduovaný ekolog. Celý život jsem dělal ze špinavé vody čistou a z čisté pitnou. Je to celý můj život, Lipensku jsem ho zasvětil. Všechny čistírny odpadních vod v oblasti jsou v podstatě moje autorské dílo, vypracoval jsem generel odkanalizování a čištění odpadních vod pro celou oblast. O to víc mě poškozuje, když tu poslouchám naprosto laické a hloupé připomínky.“

Takové věci ho podle jeho slov poškozují i u jeho partnerů v podnikání. „Jsem také investorem významných infrastrukturních projektů, které přinášejí živobytí pro stovky lidí. Děláme to jak pro místní, tak pro návštěvníky, kteří si tam i leckdy převedou trvalé bydliště. Zároveň jsme obchodní partneři velkého množství firem, s nimiž řešíme od rozvojových věcí po ty provozní, a Lipensko je navíc velmi sledované. Jsem i členem výkonného výboru a zakládajícím členem Asociace horských středisek, naším cílem je co nejvíce povznést zanedbávané pohraničí, protože to je dnes opomíjená oblast.“

„A v neposlední řadě jsem táta a děda. Snažím se, aby mí potomci ke všemu kolem sebe přistupovali s velkou úctou a pokorou, aby se bránili projevům, které dnes a denně kolem sebe vidíme, aby se pokusili zamezit podněcování nenávisti k těm, s nimiž nesouhlasí. Aby něco dělali, aktivně pracovali na tom, aby se svět kolem nás zlepšil, aby nebyli ti, co místo to, aby tvořili, pouze boří,“ řekl. Jde mu o to, aby slušní lidi měli právo svobodně žít a podnikat a nemuseli se bránit očerňování a dehonestaci. „Právo je jenom jedno a myslím si, že ti, kdo ho porušují, si musí uvědomit, že to je ten nejhorší příklad pro ty, kteří přijdou pro nás. Proto jsem se rozhodl podat žalobu.“

„Jsem osočován od subjektů, které nemají žádnou odbornost, musíme se bránit osočování ze strany spolku, který si za cíl vytkl bojovat proti rozvoji Lipenska. Je to jejich právo, povětšinou jsou to lidé, kteří tam přijedou exploatovat ono území, chataři, chalupáři, jsou to lidé, kteří si tam přijedou na rekreaci, čekají, že budou mít infrastrukturu, chtějí mít kanalizaci, pitnou vodu… Využívají místních služeb, ale chtějí radit místním, jak to mají dělat,“ shrnul. „Vnímám to i tak, že nám někdo chytrý přijel radit, jak tady máme žít, ale nepřináší žádné nápady a žádné aktivity, které by pomohly. Jen nám hází nám klacky pod nohy a přináší osočování…“

Pavla Setničková Nováková, která podle svých slov žije částečně v Praze a částečně v Hůrce, měla připravenou podstatně stručnější řeč. Přiblížila, že pochází z Českých Budějovic, že její chatu u Lipna postavili rodiče a že Lipensko považuje za svůj domov. „Spolek jsme založili v souvislosti s projektem Karlovy Dvory, prvním impulzem byla tato výstavba. Určitě to není tak, že bychom říkali, že tu nic nesmí vznikat, ale aby to vznikalo s ohledem na sociální aspekt a kvalitu života místních, kterých ubývá.“ Dodala, že spolek Lipensko pro život zastřešuje sedm spolků, které mají za cíl udržitelný rozvoj, a snaží se dělat osvětu.