První hlavní líčení, jež se konalo 31. ledna, bylo odročeno právě na 25. března. Obě strany si k soudu pozvaly svědky, mezi nimiž byl i architekt Martin Krupauer, spoluzakladatel studia A8000 a dlouholetý spolupracovník Miloše Kratochvíla, který přiblížil, že příspěvek spolku na facebooku negativně ovlivnil i jeho samotného. Nabídku na smír, podmíněný požadavkem veřejné omluvy, spolek nepřijal.

Spolek se hájí tím, že Miloši Kratochvílovi, kterého před soudem opakovaně označil za kontroverzní osobu, nemohla být způsobena žádná újma a že v žalobě není specifikováno, do jakých sfér mělo být zasaženo a jak konkrétně údajná újma vypadá.

Okresní soud Český Krumov. Ilustrační foto.
Spolek Lipensko pro život před soudem. Kvůli příspěvku na facebooku o kácení

Miloš Kratochvíl chce po spolku, aby na svém FB, webu a na 1. stránce svého oběžníku zveřejnil omluvu ve znění „Spolek Lipensko pro život se omlouvá Ing. Miloši Kratochvílovi za zveřejnění lživých informací o jeho osobě publikovaných na facebooku. Všechny informace byly nepravdivé“. Domáhá se i 150 tisíc korun jako nemajetkové újmy. Podle Miloše Kratochvíla ho příspěvek poškodil poškodil a jeho cílem bylo ho dehonestovat. Více ZDE.

Na úvod druhého hlavního líčení soudce Hubert Maxa řekl, že zaznamenal, že probíhala i určitá snaha o mimosoudní dohodu, ze které ale nakonec sešlo. „Krachlo to na tom, že žalovaná odmítla zveřejnit omluvu, jak jsme požadovali. Po více než roce a čtvrt stáhla příspěvek z facebooku, aniž to jakkoli vysvětlila nebo spojila s omluvou. Působí to spíše jako snaha zastřít a zmást uživatele facebooku. Příspěvek byl více než devadesátkrát sdílen do dalších skupin a žil si vlastním životem a rozšířil se do společnosti. Jeho prosté smazání je zcela nedostatečné. Žádali jsme zveřejnění omluvy, pro případ smíru jsme dokonce uvedli, že bychom byli ochotni upustit od nemajetkové újmy. Reakce od žalované přišla, že omluva je neakceptovatelná,“ řekla k tomu právní zástupkyně Miloše Kratochvíla Olga Straková. „Máme za to, že by omluva měla být zveřejněna tak, aby ji nebylo možné dále korigovat a aby na ni nebylo možné reagovat tzv. přáteli žalované na FB.“

Pokácené stromy mezi Frymburkem a Lipnem.
Kácení u Lipna vyvolává vášně. Na břeh přehrady vyrazila i krajská kontrola

„Smazání považujeme za první vstřícný krok, o dohodě chceme dále jednat,“ reagovala Kateřina Knězová, právní zástupkyně spolku Lipensko pro život. „Smazání jsme zvažovali už poté, co nám dorazila předžalobní výzva a žaloba. Chtěli jsme příspěvek zachovat pro toto soudní řízení.“ Spolek se podle ní nedomnívá, že bylo zasaženo do osobnostních práv Miloše Kratochvíla a že by mohlo stačit zveřejnit omluvu na facebooku a nikde jinde.

Pavla Setničková Nováková, předsedkyně spolku, doplnila, že nikde jinde než na facebooku informace ve spojitosti s panem Kratochvílem nebyla zveřejněna. „Nedostalo se to ani do médií, kde vždy figurovala firma Nemomax,“ namítla. „Proto se domníváme, že by to mělo být dostatečné. Příspěvek jsem stáhla proto, že nechceme, aby iks lidí trávilo čas nad jedním příspěvkem. A jako spolek máme omezené finanční zdroje, čerpáme je pouze z příspěvků od dárců.“

Zdeněk Troška přijel do Malont na premiéru hry Slunce, seno, veselka.
Slunce, seno, veselka. Zdeněk Troška přijel na premiéru za ochotníky do Malont

Soudce se pozastavil nad tím, proč spolek, i s ohledem na to, že disponuje omezenými prostředky, nepřistoupil na dohodu, když mu žalobce nabízel, že by na finanční kompenzaci netrval. „V rámci mimosoudní dohody bylo navrhováno něco, kdy byste se tomu mohli vyhnout. Žalobce po vás nechce, abyste to zveřejňovali v celostátních médiích, ale na svém webu a ve svém oběžníku, což je obdobné jako na facebooku,“ podivil se.

Pak soudce probral několik dalších listinných důkazů a nakonec došlo na výslech svědků. Mezi těmi, kteří před soudem vypovídali, byl V. M., projektový manažer, který pracuje u společnosti Conduco. „Facebook Lipenska pro život sleduji asi od listopadu 2022, objevovaly se tam nepravdivé informace, např. výměry sjezdových tratí, ale nedával jsem tomu velkou váhu. To se změnilo v lednu, kdy to přešlo do osobní roviny. Psali, že kácení nařídil pan Kratochvíl.“ Pod příspěvek proto napsal komentář, že to není pravda. „Z mého pohledu to bylo opravdu drsné a informace, které tam byly, se daly snadno ověřit.“

„Divil jsem se, jak je možné, že se takové informace šíří ve veřejném prostoru a jak je možné, že ten, kdo je šíří, nezjedná nápravu,“ uvedl. „Okolí to vnímalo negativně vůči panu Kratochvílovi, mluvili o tom i naši velcí obchodní partneři. I zaměstnanci si v dané chvíli mysleli, že to je pravda. Bylo mi to velmi nepříjemné, věděl jsem, že to není pravda, ale pociťoval jsem bezmoc, protože jsem s tím nemohl nic udělat.“ Podle něj příspěvek u řady lidí vyvolal určité pochyby o charakterových vlastnostech žalobce.

Další ze svědkyň, O. M., popsala, jak předala informace o kácení Pavle Setničkové Novákové, předsedkyni spolku. Na místě, kam se vydala na žádost Pavly Setničkové byli dva muži, kterých se zeptala, kdo si je objednal. Odpověď prý zněla „Já nevím, asi to byl Kratochvíl.“ Pak napsala zprávu ve znění „Pavlo, stavili jsme se osobně na místo činu, dělají to tam pro pana Kratochvíla a jeho developerský projekt.“ Jestli to byla pravda, dál nezjišťovala.

Jako poslední svědčil architekt Martin Krupauer, dlouholetý spolupracovník Miloše Kratochvíla. Popsal, že příspěvek, kvůli kterému je podaná žaloba, poškodil podobným způsobem jako Miloše Kratochvíla i jeho. „Dostalo se to ke mně z více zdrojů. Jako první mě na příspěvek upozornily moje děti, což na tom bylo to nejnepříjemnější. Ptaly se mě, jestli v tom taky jedu, co jsme to provedli, jak jsme se mohli takhle chovat… Je nepříjemné muset se obhajovat před vlastní rodinou.“

Dále popsal, že ho kvůli příspěvku oslovila i spousta lidí setkání v Loučovicích, které v únoru 2023 organizovala Pavla Setničková. „Svět stavění, architektury a investic je dost malý a je založený na kreditu. Ptali se mě obchodní partneři, zda jsem se na tom podílel i já…,“ popsal soudu. „My jsme živi spoluprací s lidmi. Většina našich činností je spojena s veřejností a veřejným prostorem, musíme své projekty vysvětlovat a obhajovat. To vše je založeno na důvěře a profesionalitě a taková věc je… nechci říct vražedná, ale je velmi poškozující. Musíte vysvětlovat, že je všechno jinak. Když vás někdo takto očerní, v našem řemesle je to nepříjemně zvlášť.“

Výslechem svědků druhý den hlavního líčení skončil a soudce jednání odročil.