Stavební úřad v Českém Krumlově mu totiž obratem vydal povolení nové, v němž formální chyby vytknuté soudem napravil, a toto nové povolení, platné do konce roku 2018, již nabylo právní moci. Energoblok proto nemusí omezit dodávky tepla a teplé vody.

„Rozsudek opět vytkl povolení formální chyby,“ uvedl Jindřich Beznoska, předseda představenstva společnosti CARTHAMUS a.s. „Ty však byly promptně odstraněny stavebním úřadem, který vydal povolení nové, v němž se vypořádal se všemi výhradami Krajského soudu. „Neumím si představit, že bychom uprostřed zimy přestali topit.“

„Rozsudek krajského soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí stavebního úřadu o prodloužení zkušebního provozu Tepelného zdroje Domoradice do data 31. 12. 2018, bylo správnímu orgánu doručeno dne 8. 1.,“ upřesnila Petra Nestávalová, mluvčí města Český Krumlov. „Vady a nedostatky rozhodnutí, které soud shledal, byly neprodleně odstraněny a dne 8. 1. bylo vydáno nové rozhodnutí o prodloužení zkušebního provozu, shodně do 31. 12. 2018. Toto rozhodnutí je pravomocné.“

Návrh k soudu na zrušení rozhodnutí podala obec Přísečná prostřednictvím svého advokáta Michala Bernarda. „Soud v rozsudku uznal naši argumentaci a vyslovil, že stavební úřad v dané věci dlouhodobě zneužívá institutu zkušebního provozu k legalizaci načerno provedených úprav stavby,“ uvedl právník.

„Soud shledal, že stavební úřad nezdůvodnil, proč by obyvatelé měli problémovým provozem trpět další dva roky. Zároveň jasně vyslovil, že změna stavby před dokončením musí předcházet zkušebnímu provozu,“ doplnil některé z důvodů soudního rozhodnutí.