Plán, který by měl chodcům i cyklistům zajistit bezpečné přecházení mezinárodního tahu E 55 bez nutnosti kličkovat mezi automobily, již dostává konkrétní obrysy.

Velešínští totiž už mají k dispozici studii budoucí podoby podchodu pod rušnou silnicí v sousedství města, který bude ležet na trase plánované větve Vltavské cyklistické cesty ze Zlaté Koruny přes Velešín do Českých Budějovic.

Podchod však budou moci využívat rovněž chodci, mířící například do nedaleké zahrádkářské kolonie anebo na zastávku vlaků. Ti nyní musejí překonávat silnici, na níž však není ani jeden přechod pro chodce, o nadchodu nemluvě.

Studie budoucí podoby podchodu, jež však zpřesňuje i budoucí trasu plánované cyklostezky v úseku od Skřidel až po vyústění na Budějovickou ulici ve Velešíně pod Sídlištěm, je zatím pouze informativní. Už teď je zřejmé, že k ní budou mít někteří členové pracovní skupiny, kterou kromě projektantů a manažera Nadace Jihočeské cyklostezky Vladimíra Votřela tvoří i představitelé města Velešína, dílčí připomínky.

„Výstavba podchodu tak, jak je nyní navržen, by byla podle mého názoru enormně drahá,“ uvedl starosta Velešína Josef Klíma. Podle něj by postačoval podchod menších rozměrů i za cenu toho, že by byl opatřen dopravními značkami, které by cyklistům přikázaly, aby před vjezdem do podchodu sesedli z kola a svůj bicykl jím pouze vedli.

„Konečná podoba podchodu je ale otázkou hledání dalších technických řešení,“ doplnil Josef Klíma s tím, že přibližně do čtrnácti dnů by se členové pracovní skupiny měli shodnout na konečné podobě podchodu. Tu pak odborníci zakreslí do projektu, jenž poslouží jako podklad k žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Teprve pak bude město žádat o dotaci na samotnou stavbu podchodu. „Bez toho, abychom dotační peníze získali, se do výstavby podchodu nepustíme,“ doplnil Josef Klíma.

Podle Vladimíra Votřela z Nadace Jihočeské cyklostezky, která městu Velešín poskytla dotaci ve výši 250 tisíc korun právě na vytvoření projektu stavby, by podchod svůj účel splnil, i kdyby jím cyklististé směli kola pouze vodit.

„Priorita je překonat mezinárodní silnici E 55 bezpečně, a to i za cenu toho, že podchodem nebudou moci cyklisté projíždět. Pořád je lepší značka Cyklisto, sesedni z kola než Cyklisto, křižuj silnici E 55,“ řekl Vladimír Votřel.

„Samozřejmě by bylo lepší mít luxusní podchod, který by sloužil zároveň jako podjezd, ale všichni víme, že peněz dnes není nikde nazbyt,“ doplnil Vladimír Votřel s tím, že podchody menších rozměrů, jimiž musí cyklisté svá kola vést, křižují cyklostezky například i v Českých Budějovicích.

Po bezpečném přecházení silnice E 55 volají Velešínští už roky. „Pro město by byl podchod přínosný. Vždyť na silnici chybí přechod a jinudy se lidé například na zastávku vlaku nedostanou,“ uvedl pro Deník již před časem obyvatel Velešína Karel Papír.