Video vidělo už skoro 600 tisíc lidí a případem se zabývala i inspekce životního prostředí. Nic hrozného však nezjistila, šlo o běžné odlehčení kanalizace po dešti.

„Toaletní papíry, tampony, smrad, hnus,“ uvedl video turista, jenž natočil, jak z výpusti kanalizace vytéká dešťová voda smíšená se splašky na starém Plešivci do řeky. Město má totiž jednotnou kanalizaci na splašky i dešťové vody, a když víc zaprší, kanalizace se zaplní a je třeba ji takto odlehčit, tedy odvést nadbytečnou vodu pryč, jinak by se mohla vyvalit do ulic. „V období dešťů nejde všechnu vodu, která napršela do jednotné kanalizace, odvést na čistírnu odpadních vod, proto se na stokových sítích a ČOV budují odlehčovací komory, kterých je v Česku přes šest a půl tisíce,“ vysvětlil Filip Wanner ze Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

Mnoho lidí pobouřilo, že do řeky tečou splašky včetně menstruačních tamponů (které ovšem nemají v kanalizaci co dělat, patří do odpadkového koše), ale ukázalo se, že šlo o běžný stav. Podobných míst je ve městě několik.

Společnost ČEVAK na základě upozornění mnoha lidí plešivecký úsek kanalizace zkontrolovala kamerou. „Stejně jako Inspekce životního prostředí, která nezjistila v provozování veřejné kanalizace žádné pochybení,“ dodává mluvčí města Petra Nestávalová. „Zároveň je nutné zdůraznit, že nejde o specialitu Českého Krumlova, ale odlehčovací komory jsou zřizovány u naprosté většiny nejen českých měst.“

Proč se to stalo?

V odlehčovacích komorách při větších deštích přepadají odpadní vody (splašky naředěné deštěm) a odtékají z kanalizace ven. Pokud by všechna napršená voda z města stekla do čističky, vypláchla by ji (vyplavily by se z ní bakterie, které vodu čistí) a ČOV by nedokázala vodu řádně čistit. Z ekologického hlediska by to bylo mnohem horší.

Řešením by byla nová, tzv. oddílná kanalizace, v níž by splašky a srážková voda tekly zvlášť, což by ale znamenalo obrovské výdaje. Některé ulice v Krumlově jsou navíc příliš úzké na to, aby se do nich dvě souběžné kanalizace vešly.