Zesnulý herec Vítězslav Kučera patřil k zakládajícím členům Společnosti pro zachování hořických pašijových her a zároveň zastával funkci jejího předsedy.

Jak bude sbor bez něj pracovat dál a kdo Vítězslava Kučeru nahradí? „Je to pro nás pochopitelně obrovská ztráta. Víťa byl beran, který šel za věcí, muž padesáti řemesel okolo divadla,“ řekl Karel Fila, místopředseda Společnosti s tím, že během následujících deseti dnů absolvuje Společnost pro zachování hořických pašijových her nové volby do svého představenstva.

K dalším aktivitám dodal: „Letní představení odehrajeme, máme pro ně vyhrazeny dvě srpnové soboty. Ztráta Víti je pro nás citelná, takže asi nebudeme schopni vše zařídit v takovém rozsahu, jak to dokázal on, ale to všechno teprve ukáže čas,“ doplnil Karel Fila.