Petice spolku Lipensko pro život, který sdružuje i jiné spolky kolem Lipna, dál čeká na krajském úřadu na své projednání. Spolek se snaží upozornit na stavební a jinou činnost, které ohrožují atraktivitu, čistotu a přírodní hodnotu krajiny kolem Lipna i samotné jezero. A alarmuje, aby se tomu zavčas zabránilo především snížením a kvalitním plánováním stavebních aktivit v této přírodně a rekreačně cenné lokalitě.

Poté, co spolek oslovil obce kolem Lipna, obrátil se na kraj. Již v dubnu doručil spolek Lipensko pro život Krajskému úřadu v Českých Budějovicích petici Za záchranu jihočeského moře a okolní krajiny. „Avšak petice, kterou podepsalo již více než 4000 lidí a která měla být projednána na krajském zastupitelstvu již v květnu, byla už třikrát odložena,“ zklamalo předsedkyni spolku Lipensko pro život Pavlu Setničkovou.

Spolek upíná své naděje k Územní studii krajiny z roku 2021. Usiluje o to, aby tato studie byla zapracována do Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. O tom chce přesvědčit krajské zastupitele. „Územní studii krajiny je nutné zapracovat co nejdříve, protože současná verze Zásad územního rozvoje již nesplňuje principy udržitelnosti, což bude mít konkrétní dopady na život v kraji,“ zdůraznil Vladislav Smolka, zástupce spolku Šumava Ne Na Prodej, jeden ze zástupců tří spolků, kteří se jednání krajského zastupitelstva zúčastnili.

 Setkání s odborníky. Přednáška zorganizovaná spolkem Lipensko pro život v Horní Plané.
Spolek Lipensko pro život se snaží k ochraně přírody a vod přimět i kraj

Navíc v srpnu zaslal spolek zastupitelům otevřený dopis, ve kterém je žádal, aby se tématu věnovali. Upozorňuje, že pokud nezačnou neprodleně jednat, může dojít k miliardovým škodám.

Se svými příspěvky na zasedání vystoupili všichni tři členové spolku. Zpráva o alarmujícím stavu vody v Lipně vyvolala mezi zastupiteli živou debatu. „Voda na Lipně již nebyla v létě vhodná ke koupání,“ upozornila Dana Špatenková, zástupkyně Spolku chatařů a majitelů loděnic Radslavská zátoka. „Je prokázáno hydrobiologickými studiemi, že developerská zástavba má s rychlým zhoršováním kvality vody přímou souvislost, a stále se s tím nic nedělá.“

Lipenskem se podle zástupců spolku také bude zabývat projekt Ústavu krajinářské architektury Fakulty architektury ČVUT pod názvem „Krajina Lipna.“ V jeho rámci budou studenti pod vedením inženýrky Kláry Salzmann ve svých pracích řešit, jak lze urbanizaci Lipna odpovědně plánovat způsobem, který neohrozí hodnoty zdejší krajiny ani budoucí turistické využití regionu.

Zastupitelstvo v Černé v Pošumaví a zástupci spolku Lipensko pro život.
Debata na zastupitelstvu v Černé byla žhavá. S peticí přišel spolek Lipensko

„Zastupitelstvo petici spolku nikdy neodložilo,“ ohradil se hejtman Martin Kuba. „Zastupitelstvo ji má záměrně načasovanou. Za prvé ji nechceme projednávat v předvolebním čase. Chceme, aby se řešila věcně ve prospěch Lipenska, a ne, aby si na ní někdo dělal předvolební kampaň. A chceme ji projednávat současně se zásadami územního rozvoje kraje a se studií ochrany krajiny, která se do těch zásad promítne a je součástí věcného řešení, co s tím krajské zastupitelstvo může dělat. Připadá mi racionální, aby tyto věci na sebe navazovaly a projednávaly se v jeden moment.“ Dodal, že také zvažují, jestli by kraj zvládl zpracovat ještě studii, která by řešila odkanalizování Lipenska, aby místní měli představu, co kde na Lipně má nebo nemá negativní vlivy. „Na to dáváme dohromady všechny podklady a také na to, abychom mohli petentům odpovědět,“ řekl Martin Kuba.

„Jinak stavební činnost na Lipensku vychází ze zákonů,“ doplnil hejtman. „Něco řeší územní plán obce, něco mohou řešit zásady územního rozvoje kraje, a toho se musíme držet. Pokud by se něco z toho mělo dělat jinak, je třeba změnit zákony. Všichni musí dodržovat stavební zákony, které platí pro celou ČR.“