Ve svém úsilí zabránit mohutné zástavbě kolem lipenského jezera neustává vloni založený spolek Lipensko pro život. Bojí se zhoršení životních podmínek pro lidi, faunu i floru, znehodnocení krajiny a zhoršení kvality vody v údolní nádrži. Bijí na poplach, neboť v brzké budoucnosti plánují developeři stavbu více než deseti dalších rekreačních komplexů na ploše přesahující dvě stě hektarů. Kolem Lipna tak má vzniknout přibližně čtyři tisíce pět set rekreačních lůžek.

Spolek se sdružil s dalšími šesti spolky kolem Lipna, které spojují stejné obavy. Chtějí se zástupci obcí zahájit debatu nad alternativními cestami, jak uchránit přírodní cennosti Lipenska.

V otevřeném dopise žádají zastavit současné stavební aktivity, provést aktualizaci územních plánů a zahájit debatu s občany. „Pod peticí už máme stovky podpisů,“ uvedla na hornoplánském zastupitelstvu Pavla Setničková, předsedkyně spolku Lipensko pro život. „Nejedná se nám pouze o projekty, které spadají pod řízení EIA – posouzení vlivu zástavby na životní prostředí, ale také projekty, které pod posouzení EIA nespadají, týkají se však zastavování zemědělské půdy nebo lesů a spadají pod obecní nebo městský úřad. Apelujeme na vás, abyste se zamysleli nad územním plánem města a zaktualizovali ho tak, aby byl v souladu s okolní krajinou. Loni totiž kraj nechal zpracovat studii krajiny a v současné chvíli probíhá řízení, aby se stala součástí tzv. ZURky, zásad územního plánování. Tato studie varuje před tím, aby se dále zastavovala půda v okolí Lipna na pravém i na levém břehu, což je mimochodem v chráněné krajinné oblasti.“

Bývalá hospoda U Rýna, v 80. letech modlitebna adventistů a dnes Vlašský dvůr.
Krumlovská osmdesátá. Staré hospody včera a dnes

Projekt Karlovy Dvory je v souladu s územním plánem Horní Plané. „Náš územní plán vymezuje, jaká je v našem katastru možná maximální zástavba, a přes tu už nepůjdeme,“ reagoval starosta Horní Plané Jiří Hůlka. „Plochy pro zastavění určitě zvětšovat nebudeme. Nechceme. Výstavba v Lipně nad Vltavou je pro nás odstrašující příklad. V roce 2014 jsme územní plán projednávali rok a půl. Na veřejných projednáních nezazněla žádná námitka. Nemůžeme ho jen tak změnit. Ale pokud ZURka něco změní, tak my pak budeme mít zákonnou povinnost podle toho upravit naši územně plánovací dokumentaci.“

Ujistil, že znečišťování vody v lipenském jezeře trápí obyvatele Horní Plané i vedení města ještě více než chataře. „Vodu v Lipně ale nezhoršují nové stavby nebo město, tu zhoršují chatové osady a chataři, kteří jímky vyvážejí jenom jednou za deset let a pouští to sousedovi pod ním k jeho vrtu, až to nakonec doteče do jezera,“ připomněl. „Ta nová výstavba v Karlových Dvorech naopak umožní do Dvorů přivést vodu a kanalizaci tak, aby byla schopna čistit i stávající chatovou osadu, kde čištění není žádné.“

V listopadu loňského roku byla v parku na Dobré Vodě slavnostně otevřena rozhledna. Nachází se v nadmořské výšce 862 metrů.
Nechceme být turistickým supermarketem, nýbrž butikem, říká starosta Horní Plané

Investor projektu Karlovy Dvory se má totiž podílet na vybudování infrastruktury včetně části trasy polipenského vodovodu a kanalizace až k hornoplánské čistírně odpadních vod. Tato etapa polipenského vodovodu má propojit Horní Planou s Karlovými Dvory a osadou Hůrka. „My, s rozpočtem 60 milionů korun, nedokážeme zaplatit přečerpávací stanici, výtah, spádové potrubí a vodovod z Karlových Dvorů, které budou stát několik desítek milionů,“ řekl Jiří Hůlka. „Vodu nezhoršují nové projekty, které nestojí, vodu zhoršují ty, co tu roky fungují. To znamená chatové osady, které nemají čištění. Peníze na to je třeba někde sehnat. A právě taková velká stavba může toto zajistit. My se snažíme v rámci našich možností na Hornoplánsku systém čištění budovat, Karlovy Dvory I a II jsou ale nečištěné lokality a kvalita vody je tam opravdu špatná.“

K požadavkům spolku nezůstal zticha ani zástupce investora projektu Karlovy Dvory Michal Pavlas. „Investor postupuje podle platného územního plánu, platné a schválené územní studie, plní veškeré zákonné požadavky, podstupuje EIU a další správní řízení. Všech se mohou tyto chvályhodné spolky účastnit. Investor nežádá žádné výjimky, žádné úlevy,“ ohradil se. „Zajímalo by mě, co spolky dělají proti tomu, co tu vodu dnes zhoršuje? Proč spolky nepodepíšou petici za to, aby s tím stát něco dělal a chataři plnili svoje zákonné povinnosti? Samozřejmě, že projekt Karlovy Dvory nemůže vzniknout bez vodovodu a kanalizace. Čili my jako investor musíme přispět obci na výstavbu zásadní části, jinak to nemůžeme postavit.“ A Michal Pavlas pokračoval: „To, co spolky ve výzvě požadují a chtějí, aby bylo ochráněno, je ochráněno platnou legislativou ve všech řízeních, která se konají. To investor nerozporuje. Problém je v tom, že spolky si osvojují právo říct: My tu jsme, a nikdo jiný už sem nepůjde, nikdo jiný už tu nic nepostaví. Protože nám se to nelíbí, tak to takhle zůstane. To se ale můžeme sejít v pěti a mít pět názorů. Od toho jsou správní řízení a zákony, nějaké instituce, které to posuzují. Každý má právo se vyjádřit a všechny požadavky se posoudí. My se klidně vrátíme k veřejné diskuzi, není problém se vyjádřit ke konkrétním argumentům. To vše se dá řešit. Ale ne okamžitě žádat zastavení všech projektů a stavební uzávěry.“

Studenti Jihočeské univerzity České Budějovice absolvovali v Dolní Vltavici kurz záchrany tonoucího z ledu.
VIDEO: Vrtule záchranářského vrtulníku rozvířily vzduch nad hladinou Lipna

Spolek nabídl městu Horní Planá pomoc při lobbování za investice do čištění odpadních vod na Lipensku. „Avšak ani čistírny odpadních vod nevyřeší všechno,“ podotkla Pavla Setničková. „ČOVky nemají technologie na odstranění fosforu. A fosfor je ten problém, co způsobuje sinice. Vodu zbavují sinic rostliny, biotopy, které jsou hlavně na levém břehu.“

V současnosti krajský úřad investorovi projektu Karlovy Dvory vrátil studii dopadu na životní prostředí k dopracování. Spolek Lipensko pro život usiluje o to, aby nebyl posuzován pouze vliv na prostředí jednotlivých staveb, ale celkový dopad všech chystaných zástaveb kolem Lipna. „Neútočíme na turistiku. Rekreace je s Lipnem nerozlučně spjata. Jde o to, aby nebyly nevratně překročeny únosné limity, aby rozumně pojatá měkká turistika bez devastujících účinků mohla na Lipensku fungovat mnoho dalších desetiletí,“ upřesnil cíl snažení předseda spolku Šumava Ne Na Prodej Vladislav Smolka.