Kaplice – Klub aktivních seniorů v Kaplici dělá svému jménu čest nade vší pochybnost. Aktivní totiž rozhodně jsou. Nesporným důkazem jsou včerejší Sportovní seniorské hry, kterých se zúčastnily desítky seniorů z celého okresu. Zazávodit si, ale hlavně sejít se a strávit čas pohromadě – za tím účelem dorazilo množství seniorů z Prachatic, Soběslavi, Českých Budějovic a samozřejmě z Kaplice.

Soutěžící měřili své síly hned v několika disciplínách a kategoriích. Kategorií bylo pět podle věku závodníků. Disciplín bylo mnoho. Mezi nimi Nordic walking, hod do dálky, střelba na florbalovou branku i oblíbený petanque. Závodilo se jak v kategorii jednotlivců, tak družstev. Všichni se ale shodli na tom, že o závodění jako takové šlo až v druhé řadě.

„Zatím jsme to rozjeli pomalu, ale je to dobré, protože je to tady hlavně o zábavě a ne o výkonnosti," potvrdila Eva Macháčková z českobudějovického Klubu Aktiv ČB, jež měl na soutěži nejvíce členů. Dorazil ale i zástupce Bechyňských Josef Bučinský: „Já se jdu bavit. Jde mi o styk s lidmi, povídání si a informace," shrnul hlavní poslání her. Příjemnou esencí Sportovních seniorských her byli žáci gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice, kteří měli na starosti praktickou a administrativní stránku her. „Sestavili jsme 24 dětí průřezem celou školou v oborech kuchař/číšník, opravář zemědělských strojů, opravář/mechanik, a ti zabezpečují průběh. Nadepisují diplomy, měří čas a vzdálenosti. Ráno založili všechna stanoviště, zajistili prezenci účastníků a po ukončení vše zase uklidí," vyjmenovala povinnosti svých studentů učitelka Petra Leitgebová. „Je dobré, že se takhle mezigeneračně setkávají. Získají lepší vztah k seniorům, dokáží se lépe dívat na komunikaci s nimi a naučí se ohleduplnosti. Poznají to na vlastní kůži," uvedla hlavní pozitiva spolupráce studentů a seniorů.

Seniorské olympiády mají v okrese již několikaletou tradici, ty v Kaplici se ale letos konaly poprvé. „Členky našeho Klubu aktivních seniorů se již dvou podobných olympiád zúčastnily. Moc se jim to líbilo, tak jsme se rozhodli, že uděláme něco podobného tady," přiblížila vznik her v Kaplici Jitka Papežová. Hlavním posláním je rozšířit členskou základnu Klubu aktivních seniorů, kterých na začátku bylo pouze sedm. „Nyní nás je čtyřicet. Ale právě společenskými akcemi získáváme další členy pro náš spolek," vysvětlila Jitka Papežová. Čím širší členská základna, tím více je sponzorů i příspěvků, které jsou pro chod spolku třeba. Kaplický spolek se svými členy, mezi nimiž je pouze jeden muž, mimo jiné řeší i aktuální témata. „ Pořádáme besedy například na téma Právnické minimum. Jezdí sem lektorky z Českých Budějovic a Českého Krumlova. Ty nás například seznámily s tím, jak sepsat závěť a popsaly tento proces od začátku až po notáře. Poslední beseda byla Libuše Oulehlové, která vede právní poradnu pro seniory v Českých Budějovicích. Hovořilo se o ochraně spotřebitele a přednáška byla na téma Nenechte se vydírat."

Klub má zatím zázemí v klubovně v Domě dětí a mládeže. Po létě mají v plánu přestěhovat se do klubovny svojí, kde budou moci pokračovat ve svých aktivitách. Mezi ty nejoblíbenější patří relaxační cvičení, jóga a různé druhy rehabilitace. Příští rok, díky dobré spolupráci s místní policií, zahájí také kurzy seniorské sebeobrany.