Pepi odešel. Smutná zpráva o skonu přítele a velikého patriota Josefa Kastla, rodáka z Lužnice u Pohorské Vsi, se nyní šíří Novohradskými horami.

Podle těch, kteří ho znali, byl Pepi, jak Josefa Kastla směli přátelé oslovovat, výjimečnou osobností. „Měl talent dávat lidi dohromady a pečoval, seč mu síly stačily, o odkaz svých bližních vyhnaných z domova – naší společné země,“ napsal o něm člen pohorskoveského Okrašlovacího spolku Terezie Jakub Zahradník. „Byl studnicí humoru a živoucí legendou,“ doplnil na adresu Josefa Kastla, jenž po poválečném odsunu Němců z příhraničních oblastí žil v městečku Schwabach ve středních Frankách, asi dvacet kilometrů západně od Norimberka.

Sdrcem však Josef Kastl navždy zůstal v Novohradských horách. „V posledních letech natočil dokumentární snímek, v němž vypráví, kde kdo v Lužnici žil, co dělal a jak to tam vypadalo. Dostali jsme jeho prostřednictvím řadu pamětihodností, například grafický popis zaniklých vsí a samot v našem okolí se jmény lidí, kteří je obývali. Také nám zpřístupnil pohled na rod Buquoyů, neboť jako malý kluk se stal oblíbencem hraběte Buquoye,“ uvedl Jakub Zahradník a připomněl, že Josef Kastl se rovněž staral o německý hřbitov v Pohorské Vsi, kde také vlastními silami opravoval zdejší kapličku.

Jak podotkla Ladislava Čuprová z Okrašlovacího spolku Terezie, Josef Kastl měl velký podíl i na organizování pohorskoveské pouti, která se letos uskuteční již počtvrté. „Vždy dal dohromady zdejší rodáky a přijel sem s nimi,“ řekla.

Se svým milým sousedem se Pohorskoveští spolu s přáteli z Rakouska naposledy rozloučív neděliv 15 hodin, kdy na místním hřbitově začne mše celebrovaná kaplickým farářem Pavlem Šimákem. Hudební doprovod obstará pěvecký sbor Viertakt z Karlstiftu.