Český Krumlov – Stačí chvilka nepozornosti a místo dvouměsíčního bezstarostného volna končí dítě v nemocnici, se sádrou a v horším případě na operačním sále. Lékařka chirurgické ambulance krumlovské nemocnice Jana Beranová potvrzuje zvýšený nárůst dětských poranění během letních prázdnin.
„K mnoha úrazům dochází v příměstských táborech," zmínila Jana Beranová, „nejčastěji se jedná o zlomeniny a sečné rány." Některé zlomeniny bývají vážné a na chirurgickém oddělení je musí řešit operacemi, kdy je pacient v anestézii. Mezi taková poranění patří mnoho zlomenin zápěstí, předloktí a také loktů.
Jedním z důvodů, proč dochází o prázdninách k většímu počtu poranění, je, že děti mají v tomto období více času na všemožné pohybové aktivity.
„Změní místo a činnosti, na něž nejsou zvyklé, dostanou do ruky sekyrku a úraz je na světě," řekla Jana Beranová. Nedomnívá se však, že by ke zraněním docházelo kvůli nevědomosti dětí, jak se mají chovat, aby úrazům zamezily. „Stačí chvilka nepozornosti a je to," míní Jana Beranová a dodává, že v nemocnici denně ošetří zhruba osmdesát lidí, z toho deset až patnáct je právě dětí.
Trnem v oku lékařů jsou v poslední době trampolíny a skákací hrady, které jsou příčinou řady úrazů. „Zaznamenali jsme například úrazy z různých zábavních atrakcí na Lipně," poznamenala Jana Beranová.
„Hodně vážné úrazy končí v Centru dětské traumatologie nemocnice v Českých Budějovicích," doplnil Jindřich Florián, primář krumlovské nemocnice. Kvůli úrazům je na dětském oddělení Českobudějovické nemocnice průměrně hospitalizováno šedesát až sedmdesát dětí měsíčně, v červenci a srpnu okolo sto dvaceti.
„To nejsou odřená kolena, ale závažné úrazy vyžadující hospitalizaci a často i chirurgickou léčbu," poznamenal zástupce primáře Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice Jiří Klíma a dodal, že velmi časté úrazy hlavy nezřídka končí smrtí či trvalými následky.
Obecně roste počet poranění dětí, jejichž příčinou bývá nepozornost rodičů či prarodičů. Sem patří náhodné otravy, poleptání jícnu po požití různých chemikálií a popáleniny.