„O spalovně jsme hovořili v pondělí také na jednání rady, kde o tom informoval pan Pešek,“ dodal starosta. „Jestli o ní věděl někdo jiný z vedení města, to netuším. Za mnou nikdo z Carthamu nepřišel, aby nám záměr představil, tak jako oslovili pana starostu Němečka z Přísečné.“

Energoblok v Domoradicích.
V Přísečné si najali kvůli spalovně odpadů právničku přes životní prostředí

„Za sebe mohu říct, že jsem rád, že se postaví ZEVO Vráto v Budějovicích a že náš komunální odpad budeme vozit tam. Nemáme zájem na tom, aby tu spalovna vznikla,“ upozornil. „Určitě budeme koordinovat postup s Přísečnou, všechny materiály si prostudujeme a myslím, že není v zájmu města tu mít spalovnu.“

Veřejné projednání záměru by mohlo být po zveřejnění dokumentace k záměru

Alexandr Nogrády se bude chtít sejít s vedením Energobloku, resp. firmy Carthamus. „Chtěl bych vědět, jaká je jejich vidina postupu, a v koordinaci s Přísečnou budeme volit i případnou formu seznámení občanů se záměrem. Až budeme znovu ve fázi, kdy budeme moci dokumentaci připomínkovat, využijeme jak poznatků od občanů, tak vlastních, abychom připomínky uplatnili.“

Počítá s tím, že svolá veřejné projednání. „Věřím, že k tomu bude ještě lepší příležitost než teď, protože už bude k dispozici dokumentace doplněná o další dopady a fakta. Uděláme to tak, jako když se setkáváme s veřejností v různých částech města ohledně toho, co je zajímá a o čem chtějí mluvit.“

Místostarosta Českého Krumlova Zbyněk Toman (ODS).
Místostarosta Krumlova: o záměru vybudovat spalovnu mi řekli před půl rokem

Pokud jde o dopis, který Ministerstvo životního prostředí adresovalo radnici, ten skončil na úřadě v Kaplické ulici. Proč ke starostovi na stůl nedorazil, vysvětlil tajemník městského úřadu Jan Lippl s tím, že v záplavě povinností se informace včas nepředaly vedení města, které je terčem výtek naprosto neoprávněně.

„Odpovědnost v tomto případě plně padá na vrub úřadu. Dokumenty doručované městu jsou dle rozdělovníku interně distribuovány manuálně a bohužel v tomto případě došlo k neúplnému předání všem zainteresovaným - není to tedy tak, že by přišla informace zvlášť úřadu a zvlášť vedení města. Především z tohoto důvodu tak došlo k prodlení s vyvěšením na úřední desku města,“ napsal ve svém vyjádření.

Krajský soud v Českých Budějovicích.
Krumlovský radní Zajíček se přiznal k dotačnímu podvodu. Už začal splácet škodu

Město Český Krumlov zatím žádné připomínky k záměru neposlalo. „Pokud uzná za vhodné, uplatní připomínky v procesu EIA v dalších návazných krocích. To, co proběhlo teď, bylo oznámení oznámení do zjišťovacího řízení. Smyslem bylo získat doporučení, na co v EIA klást důraz,“ doplnil tajemník osobně. 

Co bude dál?
Po oznámení záměru zveřejní Ministerstvo životního prostředí závěr zjišťovacího řízení, a to do 45 dnů (do 16. září) od zveřejnění informace, což bylo 2. 8. 2023, ve složitějších případech se to může o 25 dnů prodloužit, to by pak bylo 11. října. V dalším kroku oznamovatel předloží dokumentaci na základě požadavků od MŽP. To může udělat obratem, ale může čekat i na různé studie a podobně a poslat ji třeba až za dva roky. Pak bude mít veřejnost i tzv. dotčená veřejnost možnost se k dokumentaci vyjádřit, a to v písemné formě ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. Celý proces je možné sledovat na webu Informačního systému EIA zde.
Celý text oznámení záměru najdete zde, vyjádření Odboru územního plánování zde a CHKO Blanský les zde

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová