Sněmovna schválila novelu zákona o dráhách. Její součástí je také zavedení systému jednotného ("státního") tarifu jízdenek na železnici. Systém je založen na tom, že kdokoli z dopravců bude schopen prodat jednu jízdenku „OneTicket“ - vedle toho ale zřejmě budou moci přepravci prodávat i jízdenky podle svého tarifu. Pokud si někdo zakoupí jízdenku "státního" tarifu, tak na základě skutečně použitého spoje se spravedlivě rozúčtují podíly na přepravách jednotlivým dopravcům. Se spuštěním systému se počítá v prosinci příštího roku. Zkušební provoz by mohl na vybraných tratích začít v polovině příštího roku.

Podle informací Deníku by mohl státní tarif být o něco vyšší, než současné ceny dopravců. A novinka by navíc mohla být omezena jen na vlaky, které jezdí se závazkem veřejné služby. Jako veřejnou dopravní obslužnost si je tedy objednává stát nebo kraje a doplácejí na jejich provoz. Asi by se nevztahovala na komerční spoje, které jezdí bez dotací.

Určitě by se ale zjednodušil nákup o cestování. „V současné době si musejí cestující v případě přestupů mezi spoji různých dopravců kupovat více jízdenek. Systém jednotného tarifu by měl cestování výrazně zjednodušit. Cestující si zkrátka zakoupí jednu jízdenku a bude moci jednoduše nasednout do toho vlaku, který pojede první, bez ohledu na dopravce“, říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Například při jízdě z Vodňan do Českých Budějovic si dnes koupí cestující jízdenku ve Vodňanech na GW Train Regio, v Číčenicích přestoupí a koupí si jízdenku Českých drah do Budějovic. Od prosince pak na této trati bude jezdit ještě spoj Arrivy na trase Budějovice - Praha. V jižních Čechách pak jezdí i Jindřichohradecké místní dráhy. Všichni uvedení dopravci mají nebo budou mít své tarify. Pro některé spoje je pak možné v regionu použít i jízdní doklad vydávaný JIKORDem, zastřešující dopravní organizací, kterou zřizuje Jihočeský kraj.

Vybudování a pět let provozování systému jednotného "státního" tarifu by mělo stát 254 milionů korun. Z toho náklady na vybudování systému představují částku ve výši 109 milionů. Systém budou moci využívat všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů.

Veškeré informace o univerzální jízdence, která bude platit ve všech vlacích v České republice a umožní cestujícím vybrat si z nabídky více dopravců nebo jednoduše využívat přípoje, jsou k dispozici na webu https://www.oneticket.cz/.

Součástí novely zákona o dráhách je rovněž snazší kácení stromů v okolí dráhy. Provozovatel dráhy, především Správa železniční dopravní cesty, bude mít právo odstraňovat stromy, které ohrožují bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy. To ale velmi kritizuje například ekologické hnutí Arnika, které se obává zbytečného kácení, protože už se k němu nebudou muset vyjadřovat příslušné orgány - například ochrany životního prostředí.

Zákon také nově umožní SŽDC, nařídit dopravcům z kapacitních důvodů spojování vlaků do jednoho. Mimo jiné má být při změnách SŽDC přejmenováno na Správu železnic.