Podle smlouvy by stavba kanalizace měla skončit nejpozději 12. října. Termín se tedy podle všeho podaří splnit ještě v předstihu.

„Následovat pak bude přepojování domovních přípojek, jak vodovodních, tak i kanalizačních," dodal starosta.
Ačkoliv se vedení obce snažilo, aby se stavba kanalizace, vodovodu a čistírny odpadních vod dotkla co nejméně života místních lidí, několika omezením se přece jenom nevyhnula. I tak byl ale průběh prací hladký.
Určité obavy panovaly i kolem turistické sezóny. Zlatokorunský klášter je jednou z nejnavštěvovanějších památek v regionu.  Není divu, že se památkáři báli, aby se rozkopaná silnice na návštěvnosti nepodepsala. Nakonec se tak ale nestalo. Skupiny turistů obcí proudily jako každý rok.

Rozpočet celé akce činí necelých 23 milionů korun. Takovou částku by samozřejmě obec z vlastního rozpočtu pokrýt nemohla. Naštěstí se podařilo získat dotaci z EU ve výši  necelých 17 milionů a ze Státního fondu životního prostředí ve výši necelého milion korun. Vlastní podíl obce je více než pět milionů korun.