Dva nové pavilony v areálu českokrumlovské nemocnice rychle rostou. Především jeden z nich už nabyl konkrétní podoby.

„Pavilon dosáhl stadia hrubé stavby,“ přitakal Václav Grubmüller, člen představenstva Nemocnice Český Krumlov. „Jsou tam už instalována i okna a pracovníci začínají dělat omítky a pavilon zateplovat.“ Tento pavilon je poměrně nízký. Hotový by měl být do ledna. V něm pak pacienti najdou lékárnu, bufet, recepci a v patře ordinace praktických lékařů i několika specialistů.

Náročné přípravné práce si vyžádala stavba druhého pavilonu ve svahu nad budovou chirurgie.

Tam má stavba určitý časový skluz. Ze svahu bylo nutné nejprve odtěžit zeminu. „A poté tam vznikl problém se zakládáním stavby,“ vysvětlil Jindřich Florián, předseda představenstva nemocnice. „Ukázalo se totiž, že ve svahu se nachází překvapivě příliš mnoho nezakreslených potrubí a vedení. To tím pádem zpozdilo začátek stavby.“

Nové budovy rostou v areálu nemocnice jako z vody.

V jaké fázi výstavba tohoto objektu je, přiblížil Václav Grubmüller. „Je hotová základová deska, pracovníci nyní dělají armatury a začínají odlévat z betonu vazebné podloží.“
Do tohoto pavilonu se pak přestěhují především gynekologie a dětské oddělení, dále administrativa, onkologie, urologie. „A dole budou archivy, skladové prostory plus technické zázemí,“ doplnil Václav Grubmüller. Tato druhá budova by měla být hotova nejpozději do listopadu roku 2018.

Takový stavební ruch pochopitelně zatěžuje provoz areálu. „Trochu komplikuje hlavně provoz aut,“ připustil Jindřich Florián. „Aut je tu hodně, zvláště poté, co jsme zlevnili parkovné pro zaměstnance, se tu teď těžko parkuje. A do toho auta ze stavby. Obtížné je to hlavně pro méně pohyblivé pacienty, kteří se složitěji dostávají na chirurgii.“

„A to jsme loni přidělali padesát parkovacích míst,“ podotkl Václav Grubmüller.
„Další problém je hluk,“ dobře si uvědomuje Jindřich Florián. „Hlučné stavební práce pacienty ruší. Na stavbě běží práce až do večera šesti hodin, a to i o víkendu. Nemocným lidem to vadí a já se jim nedivím. Ale s tím se bohužel nic nenadělá. Jinak to nejde. Většina lidí však chápe, že stavby jsou i pro jejich dobro.“