Výběrové řízení na dodavatele stavby v současnosti chystají pracovníci města. „Počítám, že do čtrnácti dní ho budeme moci vyhlásit,“ sdělil včera starosta Velešína Petr Vágner.

Velešínští ještě nemají pevně stanovený a schválený rozpočet na tento rok, zatím na prosincovém jednání zastupitelů, jako obvykle, schválili rozpočtové provizorium. Jisté ale je, že Velešínské čeká velká investice v podobě podchodu pod E55 a cyklostezky, která tudy povede. „Náklady budeme muset hradit s pomocí úvěru,“ konstatoval Petr Vágner. Město na podchod také bude čerpat již přiklepnutou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Avšak jestli se napodruhé podaří získat dotaci také na samotnou cyklostezku, je zatím ve hvězdách.

Město usiluje o podchod s cyklostezkou především proto, aby tudy vzniklo propojení mezi cyklostezkami Pomalšskou a připravovanou Povltavskou, a rovněž budou obojí hodně využívat obyvatelé Velešína, kteří se tudy dostanou v pohodě a bezpečně do zahrádkářské kolonie a na železniční zastávku. Komunikace pod podchodem má být zpevněna zámkovou dlažbou.

Akce je spojena s připravovanou úpravou křižovatky nad budoucím podchodem při vjezdu do města, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kvůli zvýšení bezpečnosti rozšíří o odbočovací pruh.

„My nejprve musíme udělat podchod, a teprve poté nastoupí na křižovatku ŘSD,“ dodal Petr Vágner. „Možná v dubnu květnu budeme schopni se stavbou podchodu začít. Rozpočet na něj je 17,5 milionu korun, záleží ale jaká bude vysoutěžená cena.“

Dotace od SFDI na podchod bude činit zhruba 10 milionů korun.