„V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, kdy byl původní termín pro podání nabídek stanoven na 27. prosince 2023,“ přiblížil mluvčí ŘSD Adam Koloušek. „Ten byl z důvodu dotazů ze strany uchazečů posunut a pro podání nabídek aktuálně platí nový termín stanovený na 12. 2. 2024.“

VIDEO: Trasa přeložky I/39 a obchvatu Svinců a Třebonína:

Zdroj: Se svolením ŘSD

Stavba nové silnice tedy v dotčeném úseku zatím neprobíhá, i když by se to tak mohlo jevit. Kope se tam z jiného důvodu. „V tomto případě se jedná o realizaci přeložky vysokotlakého plynovodu na úseku dlouhém zhruba dva kilometry. Ta musí být provedena ještě před zahájením samotné stavby,“ vysvětlil mluvčí. „K dokončení prací na plynovodu by podle harmonogramu mělo dojít ještě v první polovině letošního roku.“

ŘSD staví u hranic s Rakouskem nejjižnější úsek dálnice D3, včetně mimoúrovňové křižovatky Dolní Dvořiště.
Dálnice D3 je u hranic s Rakouskem. Z okolí Dolního Dvořiště je obří staveniště

V následujících týdnech a měsících by pak měly proběhnout i práce na přeložce vedení vysokého napětí a geodetická činnost na realizaci základní vytyčovací trasy přeložky silnice I/39. „Oficiální zahájení akce I/39 Třebonín (MÚK D3) – Rájov je plánované na podzim letošního roku.“

Podívejte se, kudy nová trasa I/39 vede: