Dodavatel i investor předpokládají, že stavba bude finálně dokončena v červenci roku 2010, kdy měsíce červen a červenec budou určeny na úklid, úpravu komunikací a dokončovací práce.

Na pravidelné koordinační schůzce byl odsouhlasen harmonogram, který akceptuje požadavek města co nejdříve dokončit kompletně část stavby nad jezem směrem k Benešovu mostu. Aktualizovaný harmonogram předpokládá ukončení prací tak, aby do konce letošního roku mohly být odstraněny panely v lokalitě Vara.

Od 24. srpna 2009 začne intenzivnější vyvážení vytěženého materiálu z lokality nad jezem k Benešovu mostu.

„Očekáváme zvýšený pohyb nákladních aut vyvážejících vytěženou hmotu z řeky právě od Benešova mostu, Lineckou ulicí a dále z města. Podle odhadů by se zde mělo pohybovat asi 4 až 5 aut za hodinu. Tímto bych ráda požádala všechny obyvatele a podnikatele v dotčených lokalitách o pochopení zvýšené dopravní zátěže,“ doplnila místostarostka Jitka Zikmundová.

Podle informací Povodí Vltavy by měly být práce na zpevnění a zadláždění svahů řeky pod zámkem dokončeny ještě letos. Do konce roku by se tak měla napustit i zdrž jezu pod zámkem.

Práce na stavbě protipovodňových opatření byly pozastaveny 23. června kvůli povodňové aktivitě Vltavy.

„I přesto, že práce na protipovodňových opatřeních ve městě nebyly dokončeny, centru Českého Krumlova stavební úpravy řeky pomohly. Například v Rybářské ulici se Vltava díky hlubšímu korytu nevylila z břehů a nezatopila přízemí některých domů. Až budou protipovodňová opatření kompletní, budou ochráněny i další lokality ve městě a efekt protipovodňových opatření se projeví ve větším měřítku," sdělil starosta Luboš Jedlička.