Jde o platy nepedagogických pracovníků. „Jsou to kuchařky, uklízečky nebo třeba školník. Chceme jim přidat patnáct procent na navýšení platů. Sami jsme to iniciovali, jelikož mají Starosta města Větřní Antonín Krák.Starosta města Větřní Antonín Krák.Zdroj: Se svolením městavelmi malé platy a my si je ve škole chceme udržet. Jejich práce si vážíme a jsme v tomhle jednoznačně na jejich straně,“ vysvětlil starosta Větřní Antonín Krák (ČSSD). „Rozhodli jsme se do toho sami vstoupit coby zřizovatelé a děláme to, co je v našich možnostech. Do rozpočtu na rok 2024 jsme už patnáctiprocentní navýšení zařadili.“ S platy pedagogů město nezmůže nic, těm jdou peníze od státu, ne přes městskou kasu. 

Právě snížení peněz na nepedagogické pracovníky ze strany státu jsou jedním z hlavních důvodů, proč škola do stávky jde. „Paní kuchařky, uklízečky, pan školník, účetní, administrativní pracovnice… jejich platy jsou již nyní tristní,“ vysvětluje ředitelka školy Halka Jánová na webu školy. „Tito zaměstnanci nejsou na očích, ale pro fungování školy jsou velmi důležití.“ 

Do stávky se zapojí školy po celém Českokrumlovsku, včetně krumlovské ZŠ T. G. Masaryka (ilustrační foto).
Školy i školky na Krumlovsku budou stávkovat. Nárok na ošetřovné rodiče nemají

Stávkuje se i kvůli možnému snížení maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku, což by znamenalo omezení dělených hodin, třeba při výuce jazyků. Stát chce dále snížit finanční prostředky na asistenty pedagoga a na pedagogické pracovníky neučitele, jako jsou vychovatelky školní družiny, školní psycholog, školní speciální pedagog.

Dalším z vyjmenovaných důvodů ke stávce je dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství, např. návrhy na plošné zrušení odkladů povinné školní docházky, zrušení 9. ročníku, povinné slovní hodnocení v 1. – 3. ročníku.

„Touto stávkou se snažíme o zachování kvalitního vzdělávání, nikoliv o to, co zkresleně prezentují některá média,“ shrnula ředitelka.

Škola ve Větřní bude v pondělí celá zavřená. „Nebude zajištěn chod na žádném z úseků, tj. základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna. Strava bude automaticky odhlášena zaměstnancům, žákům i cizím strávníkům,“ doplnila Halka Jánová.

Zasedání zastupitelstva města Větřní.
Město Větřní si nechalo zpracovat finanční audit. Auditor mu vysekl poklonu