Už jen několik dní mají zájemci o udělení grantových příspěvků pro zahraniční spolupráci města Český Krumlov na to, aby podali své žádosti.

„Grant je určen především na podporu spolupráce s oficiálními partnerskými městy. Například vloni Základní umělecká škola Český Krumlov pořádala koncert společně se slovinským městem Slovenj Gradec. Město dosud nemělo oficiální nástroj, kterým by cíleně podporovalo spolupráci českokrumlovských organizací s partnerskými městy,“ vysvětlila vedoucí oddělení Kancelář starosty Soňa Petráková.

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. dubna ve 14 hodin. Letos bude vyhlášena jen jedna jediná výzva k podání žádosti. Finanční příspěvky pak budou městem poskytovány na projekty uskutečněné v letošním roce. Na grant pro zahraniční spolupráci vyčlenil Český Krumlov ze svého rozpočtu částku 100 tisíc korun.

Účelem grantu je podle radnice podpora aktivit, které vedou k navázání, k udržování, k rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.

Partnerskými městy Českého Krumlova jsou německý Hauzenberg, rakouský Vöcklabruck, slovinský Slovenj Gradec, Llandwrtyd Wells z Velké Británie, Miami Beach z USA, ukrajinské město Kaluš a italské San Gimignano.