Nový chodník podél hlavní silnice, který v obci dlouhá léta chyběl, vede od vjezdu do vsi u čistírny odpadních vod až na její druhý konec do Horního Třebonína. Chodci se tak konečně nebudou muset strachovat, že je srazí některé z projíždějících aut, autobusů či zemědělských strojů, kdy nebezpečí vzrůstá během častých objížděk vedených přes obec.

Práce jsou v plném proudu a místním nezbývá, než snášet úplnou uzavírku průjezdu obcí. „V podstatě tak vznikne kus nového Třebonína, neboť nový chodník je dlouhý skoro osm set metrů,“ říká starosta Dolního Třebonína Pavel Ševčík. „Současně kolem něho vyroste asi 28 nových moderních halogenových světel. Jsme rádi, že se povedlo stavbu spárovat i s rekonstrukcí silnice.“

Obojí buduje společnost Eurovia, ale financování je rozdílné. Silnici rekonstruuje s podporou evropských peněz kraj, stavbu chodníku financuje obec. „Několikrát jsme se pokoušeli na stavbu chodníku získat dotaci, ale neúspěšně,“ dodává Pavel Ševčík. „Až posléze zastupitelé rozhodli, že situace je vzhledem k ohrožení občanů, kteří musí po silnici chodit, neúnosná, a postavíme chodník sami z vlastních prostředků, které se nám podařilo dát dohromady.“ Náklady na nový chodník činí zhruba sedm milionů korun. Nejedná se však pouze o to vybudovat samotný chodník. „Nutná je i rekonstrukce kanálových výpustí, jsou tam různé vjezdy, v Horním Třeboníně se dělá asi 60 metrů kanalizace pro odvodnění komunikace, jež souvisí se stavbou chodníku,“ vysvětluje starosta. „Práce začaly zhruba před měsícem, uzávěra obce je do konce srpna. Nyní práce vrcholí, chodník je zhruba před dokončením.“ V současnosti se pracovníci dodavatele stavby pustili do vozovky a odfrézovali povrch. „Během příštího týdne speciální úpravou zpevní spodek komunikace a teprve pak položí asfalt,“ přiblížil Pavel Ševčík. „Čili oprava silnice je skutečně generální. Její spodní část musí nejprve tvrdnout, vyzrát. Proto bude ta objížďka trvat tak dlouho.“

Vozovka bude poté v některých místech mírně užší, ale neznatelně. „V Horním Třeboníně se kvůli tomu odtěžil kus svahu, takže k zúžení celkově ani nedojde,“ míní starosta.