Studenti, učitelé, obyvatelé města, zástupci vedení střední školy i města, ale i kraje, dali jednoznačně najevo, jak moc jim na zachování střední školy záleží. Proti tomu však neúprosně hovoří ekonomické ukazatele a čísla. Na střední školu v Kaplici se totiž hlásí čím dál méně žáků a ani navzdory maximálnímu úsilí pedagogického sboru a vedení školy se to nedaří zastavit.

Pedagogové gymnázia a obchodní akademie:
"Chceme dál udržet maturitní obory v budově v Linecké ulici.
Je jasné, že G a OA se neudrží ani pod současným, ani pod novým vedením školy. Navrhujeme, aby se zřizovatelem G a OA stalo město Kaplice. Buď tak, že budou tyto obory samostatné, tedy znovu oddělené od SOU, nebo aby se spojily s jednou ze základních škol, podobně jako je tomu ve Vodňanech."

Škola se nyní dostala do stavu, kdy má tři gymnaziální třídy – kvintu, septimu a oktávu – a dvě třídy obchodní akademie. Letos však přišly jen dvě přihlášky na gymnázium a jedenáct na obchodní akademii, většina ze zájemců však volí kaplickou školu až jako druhou variantu. Když o tom ředitelka školy Marta Caisová informovala rodiče a žáky, v Kaplici zavládlo zděšení. Všichni se bojí, že město o střední školu přijde.

„Líbí se mi, jak tady všem na škole záleží,“ ocenila Lucie Kozlová, první náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje. „Já v této chvíli mohu garantovat, že na škole odmaturuje oktáva i septima. Ročník před nimi chybí, pak už je v gymnáziu pouze kvinta, v níž v současnosti studuje deset dětí. S takovým počtem dětí v kvintě, což by byly neúnosné náklady, to gymnázium neudržím. Ptám se a budu o tom přemýšlet – jak je možné, že o gymnázium, z něhož vycházejí velmi úspěšní studenti, není zájem?“ Všichni se shodli na tom, že jedním z nešťastných kroků bylo sloučení střední školy s tamním odborným učilištěm v roce 2006.

V závěru se Kaplickým dostalo ujištění, že po dobu studií oktávy a septimy bude beze změn pokračovat i studium kvinty a dalších tříd. „Tím jsme dostali čas na to vše zanalyzovat, pracovat na nové koncepci školy, hledat cesty, jak dál, a jak zlomit nedůvěru ve školu ze strany rodičů a budoucích žáků,“ řekl Libor Lukš. Jednání ohledně toho, jak školu udržet, budou pokračovat.