Školy na Českokrumlovsku sčítají zájemce. Deváťáci mají nyní více než měsíc času, aby se připravili na zkoušky na střední školy.

Českokrumlovské gymnázium například na páteční odpoledne chystá pro uchazeče možnost jakési generálky. Ředitelka školy Hana Bůžková upřesňuje: „Zkoušky nanečisto se konají v pátek 20. března od 14 hodin v budově gymnázia. Přihlásilo se 82 uchazečů. Vyzkouší si celý režim přijímacích zkoušek – testy, záznamové archy, čas, který potřebují. Seznámí se také s prostředím, v němž se budou konat skutečné zkoušky, a proto doufám, že je to pro ostré přijímací zkoušky zbaví trémy."

Milan Timko, ředitel velešínské střední odborné školy elektrotechnické, potvrdil, že i tam jsou zkoušky naplánovány na 22. a 23. dubna.
„V posledních letech se u nás počty uchazečů zvyšují, zájem je především o strojírenské obory," pochvaluje si. „Letos máme 224 přihlášek. Zájem je hlavně o obor Mechanik seřizovač – programátor CNC strojů a Mechanik seřizovač – mechatronik, ale i Elektrotechnika – počítačové systémy. Hodně na to má pozitivní vliv sponzorování od firem a jistota zajímavé práce po ukončení školy."

Na čtyřleté, šestileté i osmileté gymnázium v Českém Krumlově budou do 1. ročníku brát vždy 30 studentů, což znamená, že se budou pro školní rok 2015/2016 otevírat tři nové třídy po 30 studentech. Ředitelka Hana Bůžková k tomu řekla: „Počet přijímaných se nemění, ale zvyšuje se v posledních letech počet uchazečů o studium všech tří oborů. Zájem proti rokům 2010 – 2012 stoupl v letech 2014 a 2015 téměř dvojnásobně."

Do prvního kola přijímacího řízení mohl uchazeč podat jednu až dvě přihlášky. Pokud to v termínu do 15. března nestihl z nějakého důvodu, pak musí vyčkat, zda jakákoliv střední škola vyhlásí druhé kolo přijímacích zkoušek.

Krumlovské gymnázium v loňském roce vyhlásilo druhé kolo jen pro místo na šestiletém gymnáziu. Letos dle slov ředitelky předběžně uvažují stejně.

Na velešínské odborné škole strojní a elektrotechnické je situace trochu odlišná. „Z důvodu doplnění přijímaných počtů do jednotlivých tříd se nám někdy stává, že míváme i druhé kolo přijímacího řízení. V případě, že se však třída naplní v prvním kole, druhé ani žádné další kolo nevyhlašuji," poznamenal ředitel SOŠ Milan Timko.

Na rozdíl od krumlovského gymnázia ve Velešíně přijímací zkoušky nanečisto neorganizují. „Pro zájemce při Dnech otevřených dveří ale máme připravenu možnost, že si zájemci mohou vyzkoušet vypočítat podobné příklady. Občas si je zkoušejí vypočítat rovněž rodiče našich budoucích studentů," podotkl Milan Timko.

Marta Caisová, ředitelka Gymnázia, SOŠ ekonomické a Středního odborného učiliště Kaplice, sdělila: „Přijímací zkoušky nanečisto v Kaplici neorganizujeme. Ale 7. února jsme také měli Den otevřených dveří, při němž si leckdo vyzkoušel připravené testy či úkoly. Byl hlavně zájem zkusit si matematické příklady."

Kromě toho Marta Caisová porovnala, že zájem o maturitní obory v Kaplici je srovnatelný s dřívějšími roky; navíc třeba na dvouleté nástavbové studium Podnikání se hlásí 24 uchazečů. „Ti, kdo budou dělat v dubnu přijímací zkoušky, tak je na gymnáziu budou vypracovávat jednotné jako jinde v republice – čili budou pro ně připraveny takzvané SCIO testy. Uchazeči, kteří si vybrali studijní obor se zaměřením na logistiku a ekonomii dopravy na obchodní akademii, budou řešit naše vlastní nové testy," vysvětlila Marta Caisová s tím, že uchazeči si mohou na webových stránkách školy najít též ukázky některých testů.

Miroslav Grabec, zástupce ředitelky krumlovské odborné zdravotnické školy, připomněl, že zájemci o studium mohli v listopadu a v lednu navštívit dny otevřených dveří a někteří z nich zkusili přijímací zkoušky nanečisto z obecných znalostí již na podzim. Letos škola otevírá dva maturitní obory.

„Obor Zdravotnický asistent otevíráme každoročně, Sociální činnost otevíráme jednou za dva roky. Ob rok se nám přihlásí vždy tak okolo 25 studentů. Na obor Zdravotnický asistent se hlásilo více žákyň devátých tříd před pěti lety. Hochy ve třídách také máme – obvykle přijmeme do ročníku jednoho nebo dva," upřesnil Miroslav Grabec.


Termín zkoušek

Střední školy, které nabízejí obory zakončené maturitou, mají v okrese Český Krumlov shodně nastaven termín prvního kola přijímacích zkoušek na dny 22. dubna a 23. dubna 2015.
Jedná se tyto střední školy:
Gymnázium Český Krumlov;
Gymnázium, S0Š ekonomická a SOU Kaplice;
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín;
SOŠ zdravotnická a SOU Český Krumlov.


Autor: Deník / Pavel Pokorný