Zděšení zavládlo 
v Kaplici, když se ukázalo, že si kraj pohrává s myšlenkou přestěhovat kaplické střední školy a odborné učiliště do komplexu budov střední školy ve Velešíně. A to i přesto, jak Českokrumlovský deník informoval, že to v nejbližší době nehrozí, nicméně není vyloučeno, že k tomu jednou možná dojde.
Kapličtí však na něco takového nemínili čekat a ihned začali podnikat kroky, aby tomu zavčasu zabránili. Likvidace středního školství by pro Kaplici znamenala pohromu.

Na základě usnesení rady města a ve spolupráci s vedením škol předal starosta Kaplice Pavel Talíř krajským radním protestní nótu.

„Předal jsem nejenom protest, ale také odůvodnění. Tedy jaké by to mělo sociální, dopravní a finanční dopady na studenty a jejich rodiče 
z Kaplicka i pro celé Kaplicko."

Kaplice už jednu optimalizaci středního školství prodělala. V roce 2006 se za velkých vášní do jednoho subjektu sloučily obchodní akademie, gymnázium a odborné učiliště.

„Tehdy se řeklo, že se nás už jiná velká optimalizace týkat nebude," řekl Pavel Talíř. „Nechápu, proč by se měly slučovat dvě školy, když  ta velešínská má zcela jiné zaměření, a proč by měla být školou nástupnickou, když má o stovku méně žáků. Pro žáky z Kaplicka by bylo dojíždění značně komplikované. K nám jezdí žáci z velké oblasti od Benešovska přes Lipensko až po Volarsko. To jsou oblasti, kde nejsou rodiny tak příjmově silné. Ztrátou středního školství by mnozí lidé přestali mít důvod, proč tady v té okrajové oblasti žít."

„Takovou situaci si nedovedu představit," říká obyvatelka Kaplice Lenka Plachá. „Střední školy do Kaplice patří a pro žáky je jejich umístění v Kaplici lepší. Ať se velešínská přestěhuje do Kaplice. Vždyť bez těch škol už by to tu byla dědinka."

„Už sloučení učiliště a gymplu bylo špatné,"  míní  František Ondřich ze Zubčic a František Blažek z Velešína, kteří v Kaplici často pracují. „Na straně druhé ve velešínské škole  jsou ideální podmínky, jenomže většina dětí z Kaplicka a Kaplice by tam musela dojíždět. V každém případě dneska všechny děti chtějí jít na střední školy a na řemeslo nikdo nechce."

Nicméně zdá se, že nebezpečí stěhování škol je v současnosti zažehnáno. „Po konzultaci s hejtmanem  nám bylo přislíbeno, že se optimalizace nebude Kaplice týkat," uklidňuje Pavel Talíř. „Pro školy v Kaplici se tedy nic nemění, střední školství tu zůstane. Opak by byl pro celé Kaplicko katastrofou."