V rámci třetího ročníku ojedinělého večera, který začíná v 18.30 hodin, získají lidé o středověkém životě nejen teoretické, ale i praktické poznatky.

„Kromě zajímavých přednášek erudovaných odborníků totiž bude novinkou letošního ročníku interaktivní výstava ukázek zbraní, zbroje a předmětů denní potřeby z doby císaře Karla IV. Exponáty lidé nejenom spatří, ale budou si je moci také vzít do ruky a vyzkoušet,“ prozradil Radek Kocanda, jednatel sdružení Hrady na Malši, které usiluje o záchranu pětice památek na Kaplicku.

Tradičně hojně navštěvovaný večer však zahájí svou přednáškou čestný předseda sdružení profesor Tomáš Durdík, jenž zpraví o závěrech letošního archeologického průzkumu na Pořešíně, především o překvapivých nálezech útočištné věže a vápenické pece. Petr Chotěbor z Kanceláře prezidenta republiky pak popíše význam hlásky v Tiché v porovnání s dalšími podobnými stavbami nejen v Česku, ale také v zahraničí.

„Petr Chotěbor zároveň přiblíží dvě možné varianty zastřešení věže v Tiché s cílem rozvinout diskuzi na toto téma. Chceme totiž znát názory lidí a při naší práci je zohlednit,“ podotkl Radek Kocanda.

Sérii přednášek uzavře Jakub Likovský z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, jenž má připraven referát na téma Co víme o zdravotním stavu středověkého člověka.

Ani letos organizátoři besedy Od hradu ke hradu putujem nezapomněli na bohatý doprovodný program. „Po přednáškách budou odborníci k dispozici zájemcům o besedování s nimi, případně o jejich autogramy. Chybět nebude ani koncert populárních renesančních písní a folkových songů či výstava nejnovější historické a hradní literatury,“ pozval Radek Kocanda s tím, že vstupné na akci bude jako vždy dobrovolné.