Zamezit dalšímu rozpadání torza cenné památky a zároveň zajistit jedinečné kulisy pro pořádání dalších kulturních akcí.

Takové byly dva hlavní cíle druhé etapy konzervace hradu Pořešín. „S pracemi začala odborná firma v únoru loňského roku, nyní už je hotovo,“ zrekapituloval Radek Kocanda, jednatel sdružení Hrady na Malši, které o památku nedaleko Kaplice pečuje.

Vzhledem k charakteru stavby měly záchranné práce ke klasické zedničině daleko. „Rozpadající se zdi jsme dozdívali pouze původními kameny, a to technikou, která byla co možná nejvěrněji podobná té původní, středověké. Na dozdívání jsme použili kameny, jež se v areálu hradu našly během záchranných archeologických výzkumů, které se tady konaly,“ přiblížil Radek Kocanda.

Doplnil, že stavbaři se pohybovali především v hradním paláci, kde vyspravili obvodové zdi jádra hradu, ale také obvodové hradby prvního a druhého předhradí.

O tom, že se práce odborníkům povedly na jedničku, svědčí především ohlasy návštěvníků vyhledávané památky.

„Při tradičním novoročním grogu, kdy sem zavítalo na šest set výletníků, lidé chodili kolem úplně nových zdí a vůbec to nepoznali. Samozřejmě kromě míst, kde zdi nápadně vyrostly. Z toho usuzuji, že se nám podařilo středověký způsob zdění napodobit natolik věrně, že běžný návštěvník nic nepozná,“ uvedl Radek Kocanda.

Doplnil, že na druhou etapu záchranných prací získalo sdružení Hrady na Malši z evropského Regionálního operačního programu dotaci převyšující částku dva miliony korun, která pokryje téměř 90 procent celkových nákladů.

Dokončením druhé etapy konzervace pořešínského hradu zde však stavební ruch neustal nadobro. V plánu je ještě třetí etapa prací.

„Tentokrát bychom se chtěli zaměřit na konzervaci budovy, jež stojí naproti hradnímu paláci. Domníváme se, že v přízemí tohoto objektu bývala kdysi kuchyně,“ prozradil Radek Kocanda. Podotkl, že konzervace jádra hradu je nejdůležitější, neboť právě ta musí čelit největšímu zájmu návštěvníků památky.

Než bude na Pořešíně hotovo docela, uplynou podle Radka Kocandy ještě další dva nebo tři roky. Záleží především na tom, zda se sdružení Hrady na Malši podaří získat finance z dotačních programů, bez nichž by se do záchranných prací nemohli nadšenci pustit.

„Domníváme se, že v Pořešíně bude na konzervaci zdí potřeba vynaložit ještě přibližně tři miliony korun,“ dodal Kocanda.