Obraz, který má rozměry 2,4 x 5 mů a nese název „Lipno – dílo II. pětiletky – chlouba jižních Čech“, slouží současně jako názorné schéma elektrárny pro návštěvníky. Autor obrazu není znám. Elektrárna nechala obraz opravit u příležitosti letošního 60. výročí vzniku tohoto vodního díla. Vedoucí provozu elektrárny Lipno Martin Sobolík se s opravou obrazu obrátil na Střední uměleckoprůmyslovou školu sv. Anežky České v Českém Krumlově. O opravu se před prázdninami postarali studenti Ilona Sopóci, Maria Bogačevskaja, Jan Chlaň a vyučující Michal Rádl.

„Vyztužili jsme nosný rám, podlepili proražené místo a zatmelili vypadlé malby,“ popsal práci učitel Michal Rádl. „A vyčistili jsme malby od povrchových nečistot a prachu, provedli retuš a závěrečnou fixaci lakem.“

Restaurování malby sice škola nevyučuje, ale kantoři studenty seznamují alespoň s některými jednoduchými restaurátorskými postupy. „Jde nám o to, aby naši studenti, když už se naučí namalovat obraz olejem na plátno, byli také schopni si jej v případě poškození sami opravit,“ vysvětluje Michal Rádl. „Občas se na nás obrací lidé s podobně poškozenými obrazy. Pokud se nejedná o památkově chráněný artefakt a jsme schopni ho opravit, snažíme se pomoci. Je to spíše doplňková činnost našeho oboru, studentům ale slouží jako praktická ukázka jedné z možných oblastí profesního uplatnění.“