Výzvu už ve formě petice se všemi náležitostmi, které petice musí mít, posléze předají vedení Českého Krumlova.
„Sepsali jsme protestní petici a začínáme sbírat podpisy,“ okomentoval včera současný stav iniciátor akce, student Martin Maurer. Studenti se chtějí takto postavit za svoji učitelku, Radku Frčkovou, s níž město po pěti letech ukončilo dohodu o pracovní činnosti při vytváření kroniky. Jako oficiální důvody uvedla radnice úspory v rozpočtu s tím, že její práci převezme jeden ze zaměstnanců kanceláře starosty. A to studentům vadí. V první chvíli dokonce uvažovali o založení finanční sbírky, která by na odměnu kronikářky měla přispět. Nakonec se ale rozhodli pro jinou formu protestu a začínají také hledat místa, kde vystaví formuláře k podpisům petice.

Ukončení spolupráce s dosavadní kronikářkou se během ledna setkal s kritikou některých obyvatel Českého Krumlova. Například Jana Vlčková osobně vystoupila i na lednovém zasedání zastupitelstva. Tam mimo jiné řekla, že pokud bude na kronice pracovat zaměstnanec města, jedná se o střet zájmů. Ale položila i další otázky:
Jana Vlčková se například zeptala:
„Jak bude nový kronikář plnit jemu svěřenou funkci? Bude to v rámci pracovní náplně nebo mimo ni? Bude to v rámci platu? Vzhledem k tomu budu, a jistě ne sama sledovat účast pana kronikáře na akcích a následně se budu zajímat o to, jak zpracovává informace a podklady pro kroniku města,“ dodala Jana Vlčková.

Starosta Dalibor Carda v reakci na tato slova nepřímo připustil, že existovaly a existují i jiné důvody, proč ke změně na postu kronikáře došlo, než důvody ekonomické. Zmínil nutnost změny ve stylu práce a přechod k elektronické formě. Paradoxem ale bylo, že tyto výhrady směřoval spíše ke kronikářce, která už pět let kroniku nevede a ne k osobě Radky Frčkové.

Jaká vlastně je kronika města Českého Krumlova?

Je skutečně potřeba ji změnit? Těžko posoudit, pokud ji člověk nečetl. A pokud si ji občan města chce přečíst v tištěné podobě, musí navštívit radnici nebo knihovnu. Podle dostupných informací to v posledních letech příliš lidí neudělalo, takřka skoro nikdo.
Ale ani elektronická verze kroniky není snadno k posouzení. Kdo nezná přímý internetový odkaz na adrese www.ckrumlov.cz/kronika, nebo ten, kdo není zběhlý ve finesách internetového vyhledávání, ten ji bude na městských stránkách hledat dlouho. K dispozici je tu sice vyhledávácí box, ale po zadání hesla kronika města se objeví odkazy na soupis historických kronik města od 18. století a mnoho dalších odkazů, které ale vedou návštěvníka spíše za slovem město.

Po zadání hesla Kronika města Český Krumlov přímo do vyhledávače Google je odkaz na kroniku zcela první v řadě, ale musí být dotaz zadán přesně tak, jak uvádíme, jinak se také stane, že se například ve výsledku vyhledávání obrázků může objevit i fotografie moderátora krumlovských akcí Petra Kroniky.
Ovšem i tak čeká po otevření konečně nalezené internetové stránky města s elektronickou podobou kronik čeká návštěvníka mírné zklamání. Možnost pročíst si elektronickou podobu kroniky tu má občan od roku 2007 do roku 2010. Přičemž statistika návštěvnosti sčítá počty čtenářů u roku 2010 od 30. ledna 2012. V ten den byla tedy podle všeho elektronická podoba kroniky Českého Krumlova za rok 2010 na internetu zveřejněna, čili takřka s ročním zpožděním. Každý oddíl kroniky roku 2010, tedy každý měsíc, pak čítá od té doby v průměru kolem deseti otevření.
Na shlédnutí roku 2011 se zatím čeká. Podle sdělení kanceláře starosty města musí nejdříve projít jazykovými korekturami.
Dlužno dodat, že tuto internetovou a elektronickou aktualizaci ovšem už nemá na starosti samotný kronikář, ale zaměstnanci města.