Dějištěm slavnostního zakončení se na konci týdne stal nádherný rokokový sál Kvítkova dvora. "Pamětní listy a osvědčení za úspěšné ukončení studia jsme studentům Virtuální univerzity 3. věku předávali v krásných historických prostorách," sdělila knihovnice a trenérka paměti Gabriela Mazurová. Slavnostní chvíli obohatili příjemným kulturním zážitkem Alena Máčová a lékař Jiří Faltus. Zpěv s varhanním doprovodem v jejich podání potvrdil úžasnou akustiku sálu.

"Se studenty jsme měli zároveň možnost seznámit se s historií rokokového sálu, freskami od F. J. Prokyše a kabinetem kněžny Marie Terezie," ocenila Gabriela Mazurová. "Setkání se studenty a jejich blízkými završila sladká tečka. A v říjnu se těšíme na stávající i nové studenty!"